Gå til indhold

COVID-19

Aftale om COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2021 er på plads

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre kompensationsordning til trafikselskaber for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i 2021

Den kollektive trafik er en vigtig forudsætning for, at samfundet bliver holdt i gang trods COVID-19. Det gælder både gennem nedlukningen i foråret og nu, hvor den offentlige transport forsat sikrer den nødvendige mobilitet i samfundet.

Regeringen besluttede før sommerferien, at der vil være fuld kompensation til trafikselskaberne for hele 2020, men som smitten har udviklet sig, vil der også være konsekvenser ind i  2021.

Derfor har regeringen netop indgået en ny aftale med KL og Danske Regioner om at fortsætte støtten i 2021 med en ramme på op til 362 millioner kroner.

- Trafikselskaberne har i en helt usædvanlig situation leveret en sædvanlig god og stabil kollektiv transport. Det er afgørende for at holde samfundet i gang, og det er klart, at der er en regning, som vi også skal være med til at betale fra fællesskabs side. Det har vi nu en aftale om, og jeg er rigtig glad for, at både kommuner og regioner tager så stort et ansvar i den her svære tid, siger transportminister Benny Engelbrecht.

- I regionerne oplever vi en kollektiv transport, der er under pres på grund af corona. Derfor er vi i Danske Regioner glade for, at regeringen fortsat er med til at holde hånden under den kollektive transport. Vi vil følge passagerudviklingen meget tæt i den kommende tid, så vi sikrer os, at den kollektive transport også i 2021 og fremefter kan spille en afgørende rolle for danskernes mobilitet, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

- Vi befinder os i en tid, hvor det er nærmest umuligt at forudse. hvordan smitten udvikler sig, og hvilken påvirkning det vil få på vores hverdag. Derfor er vi fra kommunernes side glade for, at en del af den usikkerhed nu mindskes ved, at aftalen for 2020 om kompensation til trafikselskaberne videreføres i 2021. Det er vigtigt, at man som borger har en sikkerhed for, at man nu kan færdes trygt og på vanlig vis med busser, tog og flextrafik m.v., også i en tid, hvor meget andet i ens hverdag ser helt anderledes ud, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

Aftalen betyder, at der ikke indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før COVID-19. På grund af den store usikkerhed omkring udviklingen i smitten har parterne samtidig aftalt, at såfremt udgifterne som følger af COVID-19 overstiger den afsatte ramme, skal en justering af rammen og håndteringen af ​​udviklede drøftes senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2022.

Læs mere:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Danske Regioner, pressevagt på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk 

Kommunernes Landsforening, pressevagt på 33 70 33 33 (ikke sms) 

Transport- og Boligministerietpressechef Martin Hein på 41 85 14 83 

Relaterede nyheder

Læs mere