Gå til indhold

En folkesundhedslov nu - fælles skridt mod bæredygtig sundhed

Flere og flere får kroniske lidelser og psykiske sygdomme. Samtidig vokser kløften mellem dem, der lever godt og længe, og dem, der lever kortere og med færre gode leveår. Det er en skræmmende udvikling, som koster både menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner. - Politisk handlekraft og en folkesundhedslov kan ændre de dystre prognoser, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

240.000 mennesker er særligt hårdt ramt af sygdom og dårlig livskvalitet sammenlignet med den øvrige befolkning. De lider af såkaldt kompleks multisygdom. Det viser en kortlægning fra forskningshuset Defactum. Tallet svarer til, at næsten hele Aarhus’ befolkning har fire eller flere kroniske lidelser, herunder også psykiske lidelser.

De lider typisk af sygdomme som hjertekarsygdom, KOL, diabetes, gigt, depression og angst. De rammes alvorligt, idet undersøgelser har vist, at mennesker med både psykiske lidelser og somatisk sygdom i gennemsnit dør 15-20 år tidligere end andre.

Svært overvægtige har tre gange højere risiko

Tal fra Danske Regioner viser, at mennesker med svær overvægt har over tre gange større risiko for at udvikle kompleks multisygdom end andre. - Vi har et særligt ansvar overfor de mennesker, hvor uligheden slår så voldsomt igennem, siger Karin Friis Bach.

- Sundhed skabes mange andre steder end i sundhedsvæsenet. Sundhed og sygdom opstår i et komplekst samspil mellem de vilkår, vi vokser op under, de ressourcer vi har til rådighed, de relationer vi indgår i, og de steder vi færdes. Derfor bør alle niveauer i samfundet forpligte sig til at gøre noget for borgernes sundhed, siger Karin Friis Bach.

Sundhedsstyrelsen har med sin seneste rapport bekræftet, at social ulighed i sundhed skabes i alle dele af livet. Styrelsens rapport viser heldigvis, at der er potentiale for at nedbringe den systematiske ulighed, men det kræver en bred indsats på tværs af samfundet.

- Der er behov for en helt ny måde at tænke sundhedspolitik på: Vi skal tænkt bredt og på tværs af myndigheder, sektorer og politikområder, for at komme uligheden til livs, siger Karin Friis Bach. Hun tilføjer at kampen for mere lighed i sundhed er én af Danske Regioners vigtigste prioriteringer.

- Vi skal styrke forebyggelsen med en folkesundhedslov, og i sundhedsvæsenet skal vi på samme tid i højere grad tilpasse behandlingen til patientens behov, og styrke den opsøgende og støttende indsats til udsatte borgere. Det har vi fx erfaring med, når vi laver opsøgende aktiviteter i psykiatrien eller på bosteder målrettet mennesker med psykiske lidelser, der ikke selv opsøger sundhedsvæsenet, pointerer Karin Friis Bach.

Norge har en folkesundhedslov

Der er ingen ensrettet vej at følge, men én af hovedvejene til at forebygge multisygdom er - ifølge Karin Friis Bach – en folkesundhedslov, ligesom de har i Norge.

- En folkesundhedslov kan løfte forebyggelsesindsatsen til næste niveau og skabe mere lighed i sundhed, siger Karin Friis Bach.

Det handler ikke om en masse forbud, men om at skabe sunde rammer for det frie valg. Hvis portionsstørrelserne er store, har vi tendens til at spise mere. Hvis det er farligt eller svært for vores børn at cykle i skole, vælger vi måske at køre dem i stedet. Hvis det er dyrere at købe cigaretter, begynder færre unge hver dag at ryge. Hvis vi har adgang til trygge og grønne omgivelser, er vi mere tilbøjelige til at komme ud.

I en fælles indsats skal vi hver især have flere muskler og blive bedre til at bruge dem sammen – og så skal flere spille med på holdet - siger Karin Friis Bach.

FAKTA:

  • Ca. 40 procent af danskerne lider af multisygdom. De har to eller flere kroniske lidelser.
  • 240.000 af dem er kompleks multisyge. De lider af fire eller flere kroniske lidelser, herunder psykisk sygdom.
  • Mennesker der lever med både somatisk og psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end normalbefolkningen.
  • Over halvdelen af danskerne er moderat eller svært overvægtige, viser den nationale sundhedsprofil.
  • En analyse, som Statens Institut for Folkesundhed, som Danske Regioner har fået foretaget, viser at overvægt er den største risiko for at udvikle multisygdom.
  • Uddannelsesniveau spiller også en rolle. Folk med kort uddannelse har tre gange højere risiko for at udvikle kompleks multisygdom end folk med en lang uddannelse
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Forebyggelse er det bedste middel mod det pressede sundhedsvæsen

Som medlemmer af Sundhedssektorens Prioriteringsråd er Adam Wolf og Camilla Rathcke enige om, at der er store gevinster for den enkelte, for sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien, hvis vi forebygger langt mere end i dag.

Læs mere

Alle over 65 år kan vaccineres mod influenza og covid-19 hos regionerne og apotekerne

Danskere over 65 år og sårbare grupper kan fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 blive vaccineret mod influenza og covid-19 på regionale vaccinationssteder og apoteker over hele landet. Det er med til at sikre borgerne en nær og let tilgængelig adgang til vaccination.

Læs mere

Regioner til regeringen: Bekæmpelse af ulighed i sundhed kræver mange millioner

Borgere i Danmark bør have lige adgang til sundhedsvæsenet – uanset hvor man bor. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner til regeringen under årets økonomiforhandlinger. Konkret foreslås en ulighedspulje på 250 millioner, der skal fordeles til de områder der er hårdest ramt.

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere