Gå til indhold

Miljø

Oprensning efter jordforureninger bliver en varig opgave

En ny omfattende prognose fra Danske Regioner viser, at opgaven med at rense op efter fortidens forureninger meget større, end man troede, dengang regionerne gik i gang med opgaven. Vi bliver ganske enkelt hele tiden klogere på, hvilke stoffer der forurener, og hvor de kommer fra.

Debatindlæg af Heino Knudsen, fmd. for Udvalget for Miljø og Ressourcer. Bragt i Altinget den 2. oktober 2020.

Fortidens synder trækker dybe spor overalt i den danske natur, og siden 2007 har de fem danske regioner haft travlt med at kortlægge og rense op efter de mange jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed og drikkevand.

Opgaven har fra begyndelsen været betragtet som en opgave, der kunne afsluttes, når alle forureninger var fundet og renset op. Men i en ny omfattende prognose fra Danske Regioner kan vi for første gang se, at opgaven med at komme jordforureningerne til livs er uden udløbsdato og vil lægge beslag på regionernes ressourcer i mange år fremover.

Det er en konklusion, som vi har kunnet se konturerne af gennem flere år, og med den nye prognose står det sort på hvidt. Opgaven har udviklet sig, fordi vi ganske enkelt er blevet meget klogere, siden den sidste prognose for jordforureningsområdet kom i 2012.

Siden dengang har vi bl.a. fået en meget større viden om pesticider. Vi ved mere om, hvilke typer pesticider der er blevet brugt i tidernes løb, og vi har fundet ud, at der særligt er problemer med nedsivning af pesticider fra de såkaldte pesticidpunktkilder, fx gartnerier eller maskinstationer. I 2020 har vi et overslag på ca. 3.300 potentielt forurenede lokaliteter fra fx maskinstationer, mens vi stadig ikke har nok viden til at give et overslag, der også indbefatter eksempelvis landbrugsejendomme.

Vi er også blevet meget bedre til at måle og analysere for stofferne. Hvor der for få år blev analyseret for ca. 40 pesticider i en grundvandsprøve, indgik der for nylig hele 415 pesticidstoffer i en screening. Det faktum, at analysemetoderne er blevet forfinet, betyder også, at risikobilledet er blevet større, og at det hele tiden ændrer sig.

Bare i 2019 fandt vi 800 nye forureninger, så der nu er over 38.000 kendte forureninger rundt omkring i landet. Det er mange, og regionerne oplever derfor et stadig større behov for at holde overblik og håndtere de mange forureninger. Nogle forureninger kan ikke umiddelbart renses op med kendte teknologier og må derfor håndteres med en langvarig driftsløsning, så forureningen ikke spreder sig. Mens andre forureninger ikke udgør en aktuel trussel for menneskers sundhed og miljø, og derfor ikke skal oprenses, med mindre der en dag eksempelvis skal bygges nyt på grunden.

Alt samme bidrager det til regionernes vurdering af, at oprensning af jordforurening bliver en varig opgave. En opgave, som vi nu har en stor viden om, og som de dygtige medarbejdere ude i regionerne hver dag arbejder målrettet på at løse, så vi får mest mulig sundhed og miljø for pengene.

 

Fakta om prognose for jordforureninger

  • Godt 38.000 grunde er i dag kortlagt som forurenede eller potentielt forurenede i Danmark
  • Danske Regioner vurderer, at den samlede omkostning til undersøgelse og oprensning vil være ca. 26 mia. kr.
  • Af de kortlagte forureninger berører ca. 68 pct. grundvand, 16 pct. overfladevand og 16 pct. arealanvendelse.
  • Regionerne har identificeret ca. 83 pct. af de potentielle forureningslokaliteter, som man forventer at finde
  • Regionerne har undersøgt ca. 65 pct. af de grunde, som forventer at skulle undersøge
  • Regionerne bruger hvert år ca. 430 mio. kr. på jordforureningsopgaven
  • Heraf går ca. 130 mio. kr. til opgaver, der må forudsættes at vare ved.

 

Læs hele prognosen her.