Gå til indhold

OK21

Forhandlingsfællesskabet siger ja til OK21 på det regionale område

Forhandlingsfællesskabet har i dag meddelt Regionernes Lønnings- og Takstnævn, at det samlede OK21 resultat er blevet godkendt.

OK21 er i dag blevet vedtaget af Forhandlingsfællesskabet. Nu skal forligene i regionerne implementeres på hospitaler og sociale institutioner. 

Formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau, siger:
- Vi har indgået nogle rigtig gode forlig med positive resultater for begge sider af bordet. Derfor er jeg også rigtig glad for, at organisationernes medlemmer har sagt god for resultatet af vores forhandlinger. Nu skal vi i arbejdstøjet, og arbejde med at implementere de gode resultater ude på arbejdspladserne til gavn for patienter og personale.

Udover de generelle lønstigninger på 5,04% indeholder det generelle forlig et styrket fokus på arbejdsmiljø og trivsel bl.a. gennem en ny lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, en helt ny og individuel tilgang til seniorområdet og et projekt om det digitale arbejdsliv på de regionale arbejdspladser, der blandt andet skal fokusere på arbejdstilrettelæggelse, kompetencer og arbejdsmiljø.

Forhandlingsfællesskabet har samtidig meddelt, at Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet ikke har tiltrådt det samlede resultat.

- Det er beklageligt, at et meget snævert nej blandt sygeplejersker og radiografer betyder, at de står uden for den samlede tilbagemelding fra Forhandlingsfællesskabet, hvor vi kan konstatere, at der generelt har været en flot tilslutning til de indgåede aftaler. Vi afventer organisationerne, når det gælder det videre forløb, siger Anders Kühnau.

Fakta: 

Den 20. februar præsenterede RLTN og Forhandlingsfællesskabet de generelle overenskomstforlig for det regionale område. Efterfølgende er der indgået forlig med de enkelte organisationer, og det samlede aftalekompleks har været til afstemning hos organisationernes medlemmer. Det er nu godkendt af Forhandlingsfællesskabets medlemsorganisationer. To organisationer tiltræder ikke det samlede resultat. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere