Gå til indhold

Akkreditering

Ny tilgang til kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet udfaser Den Danske Kvalitetsmodel

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om at udfase Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet, når de sidste akkrediteringer i praksissektoren er gennemført i 2022.

Det betyder, at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet lukker medio i 2022 for at give plads til en ny retning på kvalitetsområdet med større fokus på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde, som har været efterspurgt i de senere år.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har i en årrække haft og udfyldt en vigtig rolle for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

Medarbejderne i IKAS har været med til at løfte kvaliteten og sikre en mere systematisk tilgang til kvalitetsarbejdet på de offentlige og private sygehuse, i praksissektoren, i flere kommuner og apoteker, som er blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodels akkrediteringsstandarder for god kvalitet.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet lukker medio 2022 for at give plads til en ny retning på kvalitetsområdet. Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om, at en ny retning skal sikre og styrke kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.

Ny tilgang skal imødekomme efterspørgsel på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde

Nye retninger har allerede fyldt på kvalitetsområdet i de senere år. På de offentlige sygehuse blev akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfaset i 2015 i forbindelse med indførelsen af Det Nationale Kvalitetsprogram.

Der vil være gennemført akkrediteringer på hovedparten af områderne i praksissektoren i løbet af 2022.
Der efterspørges generelt en ny tilgang til kvalitetsarbejdet med større fokus på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde for eksempel i såkaldte klyngesamarbejder, som allerede er indført i almen praksis.

I sundhedsvæsenet arbejdes der dertil allerede bredt med en lang række forskellige initiativer, som skal være med til at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet. Det gælder blandt andet initiativerne fra Det Nationale Kvalitetsprogram herunder nationale mål for sundhedsvæsenet, lærings- og kvalitetsteams og et nationalt ledelsesprogram.
Regeringen, Danske Regioner og KL vil som en del af en kommende sundhedsaftale drøfte det fremadrettede arbejde på kvalitetsområdet i lyset af udfasning af Den Danske Kvalitetsmodel.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør
Direktion
M: 5128 3945
E: ejy@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny kampagne med Bodil Jørgensen giver danskerne huskeregel, så de bedre kan undgå svindel med personlige oplysninger

Svindlere kan være svære at gennemskue – særligt når de efterligner eksempelvis banker og myndigheder for at få fat i dine personlige oplysninger. Derfor lancerer Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i dag en kampagne, der skal hjælpe danskerne til at undgå at få stjålet og misbrugt deres identitet.

Læs mere

VIVE-rapport bekræfter: Kvalitetsklynger styrker fagligheden i almen praksis

En ny undersøgelse fra VIVE konkluderer, at kvalitetsklynger på tværs af de alment praktiserende læger danner grundlag for blandt andet værdifulde erfaringsudvekslinger. Samtidig åbner arbejdet i kvalitetsklyngerne for endnu bedre samarbejde med kommuner og regioner.

Læs mere

Stigende risiko for cyberangreb på sundhedsvæsnet efter krig og corona

Cybersikkerheden i sundhedsvæsnet bør forbedres, for risikoen for angreb er stigende. Flere europæiske lande er blevet ramt af cyberangreb, hvor patienter har fået aflyst behandling, og IT-systemer er blokeret.

Læs mere

Brug for milliarder til modernisering af hospitaler

Ikke alle hospitaler er nye som fx Gødstrup. Faktisk udgør ældre hospitaler 80 procent af hospitalsbygningerne, og flere af dem har brug for modernisering. Regionernes behov for anlægsinvesteringer næste år er 4,6 mia. kr, hvis det nuværende niveau skal opretholdes.
- Vi har virkelig brug for en saltvandsindsprøjtning. Patienterne bør behandles ens, uanset om de besøger et gammelt eller et nyt hospital, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere