Gå til indhold

Akkreditering

Ny tilgang til kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet udfaser Den Danske Kvalitetsmodel

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om at udfase Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet, når de sidste akkrediteringer i praksissektoren er gennemført i 2022.

Det betyder, at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet lukker medio i 2022 for at give plads til en ny retning på kvalitetsområdet med større fokus på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde, som har været efterspurgt i de senere år.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har i en årrække haft og udfyldt en vigtig rolle for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

Medarbejderne i IKAS har været med til at løfte kvaliteten og sikre en mere systematisk tilgang til kvalitetsarbejdet på de offentlige og private sygehuse, i praksissektoren, i flere kommuner og apoteker, som er blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodels akkrediteringsstandarder for god kvalitet.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet lukker medio 2022 for at give plads til en ny retning på kvalitetsområdet. Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om, at en ny retning skal sikre og styrke kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.

Ny tilgang skal imødekomme efterspørgsel på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde

Nye retninger har allerede fyldt på kvalitetsområdet i de senere år. På de offentlige sygehuse blev akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfaset i 2015 i forbindelse med indførelsen af Det Nationale Kvalitetsprogram.

Der vil være gennemført akkrediteringer på hovedparten af områderne i praksissektoren i løbet af 2022.
Der efterspørges generelt en ny tilgang til kvalitetsarbejdet med større fokus på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde for eksempel i såkaldte klyngesamarbejder, som allerede er indført i almen praksis.

I sundhedsvæsenet arbejdes der dertil allerede bredt med en lang række forskellige initiativer, som skal være med til at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet. Det gælder blandt andet initiativerne fra Det Nationale Kvalitetsprogram herunder nationale mål for sundhedsvæsenet, lærings- og kvalitetsteams og et nationalt ledelsesprogram.
Regeringen, Danske Regioner og KL vil som en del af en kommende sundhedsaftale drøfte det fremadrettede arbejde på kvalitetsområdet i lyset af udfasning af Den Danske Kvalitetsmodel.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør
Direktion
M: 5128 3945
E: ejy@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Aldrende it er hospitalernes bærende skelet

Når vi i disse dage forhandler med regeringen om regionernes økonomi, er behovet for milliardinvesteringer i de diagnostiske it-systemer og de ca. 3.600 andre systemer, som tilsammen udgør fundamentet for fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen helt centralt. Det skriver Stephanie Lose i et debatindlæg.

Læs mere

En stærk 10-årsplan for psykiatrien kræver ægte vilje til forandring

Regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien er en historisk chance for et ambitiøst løft af indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. Men skal borgere og pårørende for alvor mærke en forskel, skal socialpsykiatrien og dens opgaver standardiseres og styrkes markant, skriver Stephanie Lose og Lars Gaardhøj i Kristeligt Dagblad.

Læs mere

Danmark skal gå forrest på folkesundhed

Sæt turbo på forebyggelse med nye life science-løsninger. Den danske branche har, hvad der skal til. Fælles handling er nødvendig på grund bekymrende udvikling i kroniske sygdomme, skriver Stephanie Lose i en leder i Berlingske Tidende.

Læs mere

Mange danskere mener, at apps og smartwatches kan give dem bedre behandling

Skridttællinger, pulsmålinger eller kalorieindtag. Smartwatches og apps på mobiltelefoner fortæller om vores sundhed. Mange danskere indsamler selv data og deler gerne oplysningerne med sundhedsvæsenet i håb om, at det hjælper dem til bedre behandling. Det viser en holdningsundersøgelse, som Danske Regioner har fået foretaget blandt henved 1.500 borgere og patienter.

Læs mere