Gå til indhold

Ekstra penge til fødeområdet på finansloven 2022

Der er afsat 100 millioner kroner i finansloven for 2022, som er øremærket til fødeområdet.

Danske Regioner har flere gange gjort sundhedsministeren opmærksom på, at der særligt er pres på fødeområde i sundhedsvæsenet, derfor er næstformanden glad for, at området kan se frem til flere midler:

- Det glæder mig, at man har lyttet og prioriteret området økonomisk, og jeg håber, at aftaleparterne vil lytte til os i regionerne, jordemødrene og fødselslægerne, når midlerne skal prioriteres, siger Ulla Astman, der er næstformand for Danske Regioner og fortsætter:

- Ligesom andre områder af sundhedsvæsnet er det vigtigt, at vi inden for fødselsområdet bruger vores ressourcer der, hvor de kommer til størst gavn for familierne. Alle skal have et trygt og godt fødselsforløb, og gravide og familier har forskellige behov. Der er i særlig høj grad brug for, at personalet har tiden til at se de gravide og vurdere deres individuelle behov, så vi kan tilbyde dem det, den enkelte nybagte familie har brug for.

Midlerne til fødeområdet indgår som en del af den endelige aftale for finansloven. Af finansloven fremgår det, at aftalepartierne prioriterer 100 mio. kroner i 2022, 110 mio. kroner i 2023, 115 mio. kroner i 2024 og 150 mio. kroner i 2025.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere