Gå til indhold

ÅRETS BORGERINDDRAGENDE INITIATIV

Fem digitale initiativer i regionerne er nomineret til Årets Borgerinddragende Initiativ 2021

De nominerede til Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 er nu fundet. Alle fem nominerede initiativer bruger digitalisering til at inddrage borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet i regionerne.

Digitalisering er valgt som tema for Årets Borgerinddragende Initiativ 2021, fordi vi kan udnytte digitaliserede løsninger til at øge inddragelse af borgerne i mødet med sundhedsvæsenet. Ligesom borgernes indsigt og viden skal bruges til at udvikle de digitale tilbud.

Der er kommet mange gode indstillinger, som bedømmelseskomitéen fra de fem regioner, Danske Patienter, Lægeforeningen, FOA, SIND og Kommunernes Landsforening, skulle udvælge til fem nominerede initiativer. Det er nu op til et panel af patienter at udpege den endelige vinder, der bliver præsenteret på Danske Regioners digitale generalforsamling den 20. maj 2021.

Herunder kan du læse mere om de fem initiativer.

 

Nominerede initiativer 2021

Digitalisering af madbestilling og kostregistrering

Region Midtjylland

På Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland har Ernæringsenheden digitaliseret madbestilling og kostregistrering, så patienter på alle tidspunkter af døgnet, ved brug af en tablet, kan bestille menuer, der passer til egne behov og præferencer. Initiativet giver stor selvbestemmelse til patienter og pårørende, der i langt højere grad får frihed til selv at vælge, hvad de vil spise, hvornår de vil spise, og hvor de vil spise. De digitale værktøjer muliggør, at patienter og pårørende ud fra billeder af de retter, der er tilgængelige i forhold til patientens ordinerede kostform, kan vælge blandt madretter i afdelingens a la carte køkken. Initiativet taler ind i servicekulturen på hospitalerne og kan påvirke den patientoplevede kvalitet i en positiv retning. Systemet muliggør samtidig direkte kostregistrering og monitorering af næringsindtaget hos patienter.

Nominerede initiativer 2021

Bone@bc: En national app til borgere med brystkræft

Region Hovedstaden

På Rigshospitalet har man udviklet appen Bone@BC, der fungerer som et redskab til at sikre sundhed og trivsel i hverdagen hos borgere med brystkræft. Appen er udviklet med borgerinddragelse og tilbyder både en informationsdel, daglige spørgsmål med fokus på livskvalitet samt muligheden for at føre dagbog og monitorere egne symptomer. Ved konsultationer på hospitalet benyttes appen som et samarbejdsværktøj samt som udgangspunkt for samtalen mellem patient og behandler. Idéen til initiativet er opstået med udgangspunkt i en efterspørgsel fra borgere, som er blevet opereret og/eller behandlet for brystkræft. Ønsket var et samarbejdsredskab, der gennem registrering af livskvalitetsparametre, rapporteret af borgerne selv, kan samle viden om, hvordan borgere med brystkræft har det. Appen bidrager til at gøre overgangen fra at blive fulgt tæt i hospitalssystemet til pludseligt at være alene med sin sygdom nemmere for borgerne.

Nominerede initiativer 2021

En læringsplatform: Et virtuelt ambulatorie

Region Syddanmark

På Gynækologisk Obstetrisk afdeling på OUH har et tværfagligt forbedringsteam i samarbejde med en patientrepræsentant udviklet et initiativ, der skal sikre videokonsultationer af samme høje kvalitet som fysiske konsultationer for patienter med endometriose. Ud fra patientens aktuelle behov og symptomer, vurderes det, om patienten skal tilses af en læge eller en sygeplejerske, og om patientens behov kan dækkes med videokonsultation. Ved at benytte PRO-spørgeskemaer, kan sundhedspersonalet forud for konsultationer vurdere patientens aktuelle behov og tilrettelægge konsultationen derefter. Det betyder, at patientens egne oplevelser præger den efterfølgende behandling, hvilket styrker patientens oplevede inddragelse. Initiativet viser vejen frem for fremtidens ambulatorier, idet det kombinerer brugen af PRO-data og videokonsultationer. Samtidigt sætter det fokus på vigtigheden i at klæde sundhedspersonalet godt på til at kunne gennemføre gode, nærværende konsultationer med patienter via video.

Nominerede initiativer 2021

Hvad giver værdi for mennesket med diabetes?

Region Nordjylland

Steno Diabetes Center Nordjylland og Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har udviklet et PRO-værktøj, der skal bidrage til at sikre, at individuelle og uafdækkede psykosociale behov, udfordringer og bekymringer hos mennesker med diabetes i højere grad varetages. Med udgangspunkt i PRO-data udvikles et grafisk dashboard, som ved konsultationer anvendes som et fælles dialogværktøj med fokus på de udfordringer og problemstillinger, der er relevante for mennesket med diabetes. Initiativet sætter fokus på at skabe værktøjer, der giver værdi for patienten, samt gøre det, der er allervigtigst for patienten, til det centrale i dialogen. Det gælder både i forhold til den konkrete dialog om behandlingsmuligheder for patienten med diabetes såvel som i udviklingen af værktøjerne, der skal føre til den gode dialog.

Nominerede initiativer 2021

PRO-psykiatri: Et initiativ af patienter, for patienter, med patienter

Region Nordjylland

I psykiatrien i Region Nordjylland har man i samarbejde med patienter udviklet et digitalt samarbejdsredskab, hvor den psykiatriske patient forud for en konsultation får mulighed for online at besvare en række spørgsmål vedrørende egen oplevede psykiske og fysiske helbred, sociale funktion og trivsel. Patientens PRO-svar fremgår herefter i patientjournalen. Visionen med PRO indfries på bedste vis, når patienternes egen oplevelse af deres helbred og situation både vises i patientjournalen, på linje med klinisk data, og desuden anvendes på niveau med andre kliniske oplysninger under behandlingssamtalen. På den måde er værktøjet med til at sikre, at der i behandlingen tages højde for det enkelte menneskes behov, præferencer og livssituation.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere