Gå til indhold

Klimatilpasning

Klimatilpasning kræver stærkt samarbejde

I Holland har de lært at leve med vandet, og Danmark kan på mange måder lære af hollændernes erfaringer i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan. Danske Regioner er klar til at bidrage til arbejdet.

Regeringen bebudede før jul, at den ville igangsætte arbejdet med en national klimatilpasningsplan. Altså en plan for, hvordan Danmark skal håndtere de store vandmængder, som kommer som følge af klimaforandringerne.

I Holland har man en plan og en stærk struktur, som igennem mange år har vist sig effektiv i forhold til at håndtere store vandmængder.

Torsdag den 11. februar havde danskerne mulighed for at lære af hollænderne på konferencen ”Vandet kommer”, som Danske Regioner, Concito, DI Infrastruktur og Den Hollandske Ambassade stod bag.

Og dagen viste, at hollændernes effektive klimatilpasning i høj grad skyldes et klart og langsigtet mål, fleksibilitet i forhold til nye situationer, gode finansieringsmodeller og et stærkt samarbejde på tværs af mange parter.

- De hollandske erfaringer viser, at den enkelte grundejer eller den enkelte kommune ikke kan klare denne opgave alene. Den kræver et tæt samarbejde og partnerskab mellem alle aktører og en robust organisering, der følger vandets geografi, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Oplæg til sammenhængende indsats

Holland er inddelt i 21 vandråd, som laver vandplaner og varetager klimasikringen inden for deres område. Bestyrelserne består af repræsentanter fra både offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger og borgere fra lokalområdet. Holland har desuden regionale vandmyndigheder.

Stephanie Lose ser frem til at bruge de hollandske pointer i arbejdet med den danske klimatilpasningsplan.

- Vi er i Danske Regioner kommet med vores eget oplæg til, hvordan vi som regioner kan gøre vores til at skabe en sammenhængende indsats i klimatilpasningen. En indsats der kan tilgodese hele landet på tværs af land og by – og vi er parat til at tage handsken op for at styrke fælles indsatser og vidensdeling på tværs, siger hun.

Miljøminister Lea Wermelin kvitterede på konferencen for regionernes input og fortalte om det arbejde, som regeringen har sat i gang for at få en national klimatilpasningsplan. Udgangspunktet her vil ligeledes være hele vandsystemer fra kilde til kyst – i et tæt samarbejde på tværs af myndigheder, sektorer og eksperter.

Læs Danske Regioners oplæg til klimatilpasning herunder. 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Kommuner og regioner danner fortrop i klimakampen

Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere