Gå til indhold

OK21

OK21: Markant styrkelse af sygehusenes lægelige ledelse

De lægelige ledelser på landets sygehuse og hospitaler bliver markant styrket med en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Overlægeforeningen. Det fastslår RLTNs formand Anders Kühnau og Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

- Med aftalen viser vi, at vi som centrale parter er parate til at tage et fælles ansvar for at etablere de rette rammer om fremtidens sundhedsvæsen. Vi har længe haft fokus på lægelig ledelse, fordi god og tydelig ledelse er vigtig for en veldrevet afdeling og dermed for patienternes behandling. Med denne aftale tager vi et vigtigt skridt mod mere og bedre ledelse og dermed mod bedre behandling, siger Anders Kühnau, der er formand for RLTN.

Aftalen indebærer konkret, at de ledende overlæger skifter titel til cheflæger, og at der bliver en formaliseret leder under cheflægerne, som får betegnelsen ledende overlæger. De nuværende specialeansvarlige overlæger skifter således titel til ledende overlæger. Samtidig forventes flere ledende overlæger for at styrke ledelsen inden for bl.a. kvalitet, forskning, udvikling og uddannelse.

- Mange afdelinger har i dag samme størrelse som et sygehus havde før i tiden, og tiden er løbet fra den eksisterende ledelsesstruktur. Derfor repræsenterer vores aftale med RLTN et markant skridt fremad. Med aftalen får vi mulighed for at udvikle en endnu stærkere lægelig ledelse, som kan sikre udvikling og bedre kvalitet i behandlingen, siger Lisbeth Lintz.

Aftalen indfører et nyt treårigt løntrin for nyansatte overlæger, der ligger 30.000 kr. under den nuværende grundløn. Efter tre års ansættelse stiger overlægen automatisk til den varige grundløn.

Aftalen lægger samtidig op til at styrke overlægernes efteruddannelse. Det skal bl.a. ske gennem gensidigt forpligtende efteruddannelsesplaner.

Den nye overenskomst udmønter desuden de generelle forbedringer, som er aftalt på det regionale arbejdsmarked, der giver lønstigninger på 5,02 pct. over tre år. Derudover forhøjes overlægernes pension med 0,67 pct. som led i en ordning, hvor lægerne kan vælge at få en del af pensionen udbetalt.

Fakta

Aftalen indebærer følgende ændringer af den lægelige ledelse:

  • En cheflæge med det overordnede ledelsesansvar for afdelingens medarbejdere.
  • En ledende overlæge med ansvar for den faglige og strategiske ledelse.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere