Gå til indhold

OK21

Yngre Læger og RLTN indgår overenskomstaftale

Sent onsdag indgik Yngre Læger og RLTN en overenskomstaftale om udmøntning af løn og vilkår for de regionsansatte yngre læger. Aftalen sikrer blandt andet forbedring af ulempetillæg og forhøjelse af pensionstillægget. Desuden er parterne enige om, at der i den kommende overenskomstperiode igangsættes et projekt for at fremme karriereudvikling for afdelingslæger.

Aftalen lægger sig i forlængelse af weekendens aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, hvor det blev fastlagt, at de regionalt ansatte får generelle lønstigninger på 5,02 procent af lønsummen over de næste tre år.

Med aftalen sættes der et fælles projekt i gang mellem Danske Regioner og Yngre Læger, hvis formål er at fremme karriereudviklingen for afdelingslægerne.

- Jeg er glad for, at vi med Yngre Læger er enige om at afsætte 40 millioner kroner til forsøgsordninger i regionerne, der skal være med til at undersøge muligheder for afdelingslægers karriereveje. Det er forsøg, der skal køre frem mod OK24, så vi der kan sætte os sammen og bruge resultaterne konstruktivt, siger Anders Kühnau, der er formand for regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Det har været et højt prioriteret ønske for Yngre Læger at få mulighed for at forbedre vilkårene for vores speciallæger. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen kan igangsætte lokale projekter, som skal aftales mellem regionerne og de regionale yngre lægeråd. Med den nye overenskomst er der afsat midler til ekstra kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter, der kan udvikle stillingen som afdelingslæge, lyder det fra Helga Schultz, der er formand for yngre læger.

Aftalen mellem Yngre Læger og RLTN sikrer blandt andet også højere ulempetillæg, som er tillæg på arbejde mellem 20 og 08 på hverdage, for yngre læger i vagt, højere pensionsbidrag, forlængelse af ph.d.-ansættelse hvis man går på barsel, en præcisering af efteruddannelsesreglerne og afskaffelse af reservelæge-titlen.

- Yngre læger arbejder på skiftende tider døgnet rundt på hospitalerne. Men de mange skiftende vagter og skæve arbejdstider slider, og derfor bør belønningen for netop dette være højere. Jeg er derfor glad for, at alle yngre læger i vagt nu kan se frem til en forbedring af ulempetillægget, siger Helga Schultz.

Pensionsbidraget er med aftenens aftale sat op med 0,4 procentpoint for både afdelingslæger og alle andre yngre læger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere