Gå til indhold

SUNDHEDSTEKNOLOGI

Mange danskere mener, at apps og smartwatches kan give dem bedre behandling

Skridttællinger, pulsmålinger eller kalorieindtag. Smartwatches og apps på mobiltelefoner fortæller om vores sundhed. Mange danskere indsamler selv data og deler gerne oplysningerne med sundhedsvæsenet i håb om, at det hjælper dem til bedre behandling. Det viser en holdningsundersøgelse, som Danske Regioner har fået foretaget blandt henved 1.500 borgere og patienter.

Danskerne indsamler sundhedsdata som aldrig før. Og vi får adgang til data om vores helbred, som lægen muligvis også har gavn af at få indblik i. Undersøgelsen, som er foretaget af bureauet Operate, viser, at et flertal på 60 procent af de i alt 1.500 adspurgte mener, at de kan opnå bedre behandling ved at benytte selvskabte data.

Danske Regioner har fået foretaget målingen for at vide, om borgerne er parate til at indsamle og videregive oplysninger, som muligvis kan bruges mere systematisk i sundhedsvæsenet til gavn for borgernes egen sundhed og folkesundheden generelt.

- Vi vil nu arbejde videre med at finde ud af, hvilken rolle sundhedsvæsenet skal have i brugen af denne type data. Vi forventer, at bedre brug af data, herunder også brugen af danskernes egne sundheds- og adfærdsdata, kan have et stort potentiale for bedre og mere præcis behandling, forebyggelse og forskning. Men vi skal samtidig holde os for øje, at borgeres selvskabte data kan rejse nogle dilemmaer. Derfor er det vigtigt for os, at brugen af disse data ikke bidrager til at skabe et A- og et B-hold, afhængig af hvem, der bruger og ikke bruger data i mødet med sundhedsvæsenet, siger sundhedsudvalgsformand Karin Friis Bach fra Danske Regioner.

Syv ud af ti vil gerne dele deres sundheds- og adfærdsdata med sundhedsvæsenet

Syv ud af ti danskere -69 procent- har tillid til, at sundhedsvæsenet får adgang til data om fx motion, søvn, puls og kost, som borgerne selv indsamler via fx skridttæller, pulsmåler, smartwatch, smartring eller apps på telefonen. 41 procent af de adspurgte borgere og patienter har selv aktivt indsamlet data, mens 13 procent af de cirka 1500 svarer, at oplysningerne i et eller andet omfang er blevet anvendt i forbindelse med et lægebesøg eller behandling.

- Mange er positivt indstillet overfor at videregive oplysninger til sundhedsvæsenet. Undersøgelsen er et godt udgangspunkt for, hvordan vi skal arbejde videre med området. Vi skal vurdere, hvordan vi sikrer kvalitet, datasikkerhed og -effekt, hvis de mange data skal bruges mere systematisk i sundhedsvæsenet, siger Karin Friis Bach fra Danske Regioner.

Brugen af borgernes selvskabte data kræver ansvarlighed

Målingen viser, at borgerne er mere trygge ved at dele oplysninger med sundhedsvæsenet end at videregive data til private firmaer som lægemiddelvirksomheder og forsikringsselskaber.

- Det er vigtigt, at vi værner om tilliden til at dele data med sundhedsvæsenet. Derfor skal vi sikre os, at en eventuel brug af borgeres selvskabte data altid sker på en sikker, transparent og forsvarlig måde, siger Karin Friis Bach.

Tirsdag d. 12. januar drøftes emnet med en stribe andre interessenter og eksperter på Danske Regioners online-konference om borgeres selvskabte data.

Læs blot:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Karin Friis Bach,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 21 70 50 49
E karin.friis.bach@regionh.dk
Billede af Karen Friis Bach.
Relaterede nyheder

Læs mere

Danmark vil være førende i brug af sundhedsdata

Parterne på sundhedsdataområdet er blevet enige om en fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata. Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne nu løse.

Læs mere

Nyt tilbud: Det skal være lettere for forskere at få rådgivning om adgang til sundhedsdata

En ny landsdækkende vejledningsfunktion skal hjælpe forskere og virksomheder med at finde rundt i det danske sundhedsdatalandskab og processen med at søge om adgang til relevant sundhedsdata til forskningsbrug. Vejledningen åbner i dag.

Læs mere

Digitaliseringspartnerskabets anbefaling: Sundhedsområdet som digitale frontløbere

I dag afleverede Digitaliseringspartnerskabet 46 anbefalinger til, hvordan digitaliseringen styrker både velfærd og vækst. Et af hovedområderne er, at sundhedsområdet skal ses som digitale frontløbere.

Læs mere

Algoritmer på arbejde: Nye projekter med kunstig intelligens flytter ind på hospitalerne

I det nye år starter 12 nye projekter med kunstig intelligens i regioner og kommuner. De skal blandt andet anvende kunstig intelligens til at sikre patienter en tryg hjemsendelse fra hospitalet gennem hjemmemonitorering og udbrede en algoritme til sortering af indkomne mails.

Læs mere