Gå til indhold

SUNDHEDSTEKNOLOGI

Mange danskere mener, at apps og smartwatches kan give dem bedre behandling

Skridttællinger, pulsmålinger eller kalorieindtag. Smartwatches og apps på mobiltelefoner fortæller om vores sundhed. Mange danskere indsamler selv data og deler gerne oplysningerne med sundhedsvæsenet i håb om, at det hjælper dem til bedre behandling. Det viser en holdningsundersøgelse, som Danske Regioner har fået foretaget blandt henved 1.500 borgere og patienter.

Danskerne indsamler sundhedsdata som aldrig før. Og vi får adgang til data om vores helbred, som lægen muligvis også har gavn af at få indblik i. Undersøgelsen, som er foretaget af bureauet Operate, viser, at et flertal på 60 procent af de i alt 1.500 adspurgte mener, at de kan opnå bedre behandling ved at benytte selvskabte data.

Danske Regioner har fået foretaget målingen for at vide, om borgerne er parate til at indsamle og videregive oplysninger, som muligvis kan bruges mere systematisk i sundhedsvæsenet til gavn for borgernes egen sundhed og folkesundheden generelt.

- Vi vil nu arbejde videre med at finde ud af, hvilken rolle sundhedsvæsenet skal have i brugen af denne type data. Vi forventer, at bedre brug af data, herunder også brugen af danskernes egne sundheds- og adfærdsdata, kan have et stort potentiale for bedre og mere præcis behandling, forebyggelse og forskning. Men vi skal samtidig holde os for øje, at borgeres selvskabte data kan rejse nogle dilemmaer. Derfor er det vigtigt for os, at brugen af disse data ikke bidrager til at skabe et A- og et B-hold, afhængig af hvem, der bruger og ikke bruger data i mødet med sundhedsvæsenet, siger sundhedsudvalgsformand Karin Friis Bach fra Danske Regioner.

Syv ud af ti vil gerne dele deres sundheds- og adfærdsdata med sundhedsvæsenet

Syv ud af ti danskere -69 procent- har tillid til, at sundhedsvæsenet får adgang til data om fx motion, søvn, puls og kost, som borgerne selv indsamler via fx skridttæller, pulsmåler, smartwatch, smartring eller apps på telefonen. 41 procent af de adspurgte borgere og patienter har selv aktivt indsamlet data, mens 13 procent af de cirka 1500 svarer, at oplysningerne i et eller andet omfang er blevet anvendt i forbindelse med et lægebesøg eller behandling.

- Mange er positivt indstillet overfor at videregive oplysninger til sundhedsvæsenet. Undersøgelsen er et godt udgangspunkt for, hvordan vi skal arbejde videre med området. Vi skal vurdere, hvordan vi sikrer kvalitet, datasikkerhed og -effekt, hvis de mange data skal bruges mere systematisk i sundhedsvæsenet, siger Karin Friis Bach fra Danske Regioner.

Brugen af borgernes selvskabte data kræver ansvarlighed

Målingen viser, at borgerne er mere trygge ved at dele oplysninger med sundhedsvæsenet end at videregive data til private firmaer som lægemiddelvirksomheder og forsikringsselskaber.

- Det er vigtigt, at vi værner om tilliden til at dele data med sundhedsvæsenet. Derfor skal vi sikre os, at en eventuel brug af borgeres selvskabte data altid sker på en sikker, transparent og forsvarlig måde, siger Karin Friis Bach.

Tirsdag d. 12. januar drøftes emnet med en stribe andre interessenter og eksperter på Danske Regioners online-konference om borgeres selvskabte data.

Læs blot:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny kampagne med Bodil Jørgensen giver danskerne huskeregel, så de bedre kan undgå svindel med personlige oplysninger

Svindlere kan være svære at gennemskue – særligt når de efterligner eksempelvis banker og myndigheder for at få fat i dine personlige oplysninger. Derfor lancerer Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i dag en kampagne, der skal hjælpe danskerne til at undgå at få stjålet og misbrugt deres identitet.

Læs mere

Lars Gaardhøj: Kære folketing. Tag debatten om en teknologifond for et sundere Danmark

"Handling nu er nødvendig, for der står en kæmpe udfordring og banker på." Sådan skriver 2. næstformand i Danske Regioner om arbejdskraftudfordringen i sundhedsvæsenet og kommer med bud på løsning fra DI og Danske Regioner.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner enige om ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Med Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2022-2025 vil regeringen, KL og Danske Regioner gøre det lettere at være borger i et digitalt Danmark. Strategien skal desuden bidrage til at løse udfordringerne med mangel på arbejdskraft og styrke den grønne omstilling.

Læs mere

Stigende risiko for cyberangreb på sundhedsvæsnet efter krig og corona

Cybersikkerheden i sundhedsvæsnet bør forbedres, for risikoen for angreb er stigende. Flere europæiske lande er blevet ramt af cyberangreb, hvor patienter har fået aflyst behandling, og IT-systemer er blokeret.

Læs mere