Gå til indhold

Trafik

Fremtidens kollektive transport skal være grøn

Grøn omstilling af den kollektive trafik bør have høj prioritet, når politikerne på Christiansborg forhandler den kommende infrastrukturaftale på plads. De beslutninger, vi træffer nu, er nemlig afgørende for, hvilke busser og tog der kommer til at køre rundt på veje og skinner i fremtiden.

Af Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner. Bragt i Klimamonitor den 1. juni 2021.

Der er mange ønsker på ønskesedlen til Folketingets partier, som i disse uger sidder og forhandler om, hvordan pengene til fremtidens infrastruktur skal fordeles.

I regionerne har vi ét ønske, som overskygger de andre – nemlig at fremtidens transport bliver grøn. Det betyder dels, at den kollektive transport generelt skal styrkes, fx ved at investere i lokalbanerne, så de kan fortsætte den positive passagerudvikling.

Og dels, og at der skal være penge til at foretage den nødvendige grønne omstilling af busserne.

Det er nemlig vigtigt, at vi tager fat på den grønne omstilling nu. I regionerne kan vi se, at over 80 pct. af de regionale busser kommer i udbud frem mod 2025. Det betyder, at de beslutninger, der træffes nu, er afgørende for, hvilke busser der kører rundt på vejene i 2030’erne.

Handling bag ordene i klimasamarbejdsaftaler

Heldigvis har regeringen tidligere tilkendegivet, at den vil understøtte den grønne omstilling af den regionale bustrafik, fx i deres udspil til fremtidens infrastruktur ”Danmark fremad”.

Derudover indgik Danske Regioner og de fem regioner i december 2020 forpligtende klimasamarbejdsaftaler med regeringen på transportområdet, hvor vi gensidigt forpligter hinanden på at opfylde en række konkrete og ambitiøse målsætninger. Det gælder bl.a., at alle nyindkøbte busser skal køre på grønne drivmidler. 

I den grønne buspulje fra Finanslov 2020 blev der afsat 75 mio. kr. til formålet, og det har vist sig, at regioner og ø-kommuner har ansøgt om i alt 134 mio. kr. fra puljen. Efterspørgslen overstiger altså langt de afsatte midler.

Samtidig ved vi, at landtransporten, herunder lastbiler, varebiler og busser, står for ca. 32 procent af transportsektorens CO2-udledning i Danmark, og at det derfor er centralt for den grønne omstilling, at vi får omstillet de regionale busser og øvrige køretøjer.

Det kan dog være en omkostningstung affære. Derfor opfordrer Danske Regioner til, at der etableres en flerårig pulje på 75 mio. kr. årligt til grøn omstilling af de regionale busser. På den måde kan vi sammen nå målsætningerne i klimasamarbejdsaftalerne – og sikre, at fremtidens busser og tog bliver grønne.

 

Relaterede nyheder

Læs mere