Gå til indhold

Jordforurening

Regioner håndterer tusindvis af forureninger hvert år

Hvert år undersøger og oprenser regionerne tusindvis af forureninger, som stammer fra fortidens synder. En ny årlig redegørelse giver et overblik over, hvor langt man er nået med indsatsen.

I 2020 brugte regionerne i alt 441 mio. på jordforureningsopgaven.

Der blev lavet over 1.000 redegørelser, mere end 1.700 undersøgelser og over 100 oprensninger af forureninger i hele landet. Og samtidig blev 2020 året, hvor regionerne for alvor tog fat på arbejdet med at rense op efter de ti største generationsforureninger.

Det kan man læse af den nye årlige redegørelse fra Danske Regioner.

- Det er en enorm opgave, vi har og ser ind i, når det kommer til at håndtere forureninger, som truer vores sundhed og drikkevand. Vi får hele tiden ny viden om stoffer, som viser sig at være problematiske, og derfor kræver det en klar daglig prioritering i regionerne, siger Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Stoffer spredt i jord og grundvand

Det er særligt stoffer som pesticider og klorerede opløsningsmidler, der tidligere har været anvendt i stor stil, som nu truer med at forurene vandværker og indeklimaet i boliger overalt i Danmark.

Særligt de klorerede opløsningsmidler bruger regionerne mange penge på. Det vil sige kemiske stoffer, som har været brugt til bl.a. rensning af tøj og som opløsningsmidler i maling og lak. De blev tidligere brugt i meget stort omfang, og brugen og håndteringen af de store mængder har ført til, at stofferne er spredt i jord og grundvand. Stofferne er også hovedproblemet i de store generationsforureninger i Grindsted, Kærgård Klitplantage, Himmark Strand, Naverland, Skuldelev og Lundtofte.

- Disse stoffer er årsag til nogle af de værste forureninger af grundvandet i Danmark. Regionerne har brugt mange midler på at bekæmpe dem, og der er ingen tvivl om, at mange vandværker i dag ville være udfordrede af forurening, hvis det ikke var for regionernes store indsats, siger Heino Knudsen.

Ud over indsatsen for at beskytte sundhed og drikkevand tog regionerne 2020 også fat på en ny opgave, nemlig at undersøge forurenede grunde, som kan skade miljøet i vandløb, søer og langs kyster. Det er en del af arbejdet med at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Læs redegørelsen her:

 

Fakta om indsatsen i 2020:

  • Regionerne har brugt 441 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening
  • Der er gennemført 1175 historiske redegørelser, 1245 indledende undersøgelser og 485 videregående undersøgelser-
  • Der er foretaget 110 oprensninger, og der er 245 tekniske anlæg til oprensning i gang
  • 230 steder har man iværksat overvågninger af forureningen

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen, Chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M:2399 2372
E:bvi@regioner.dk

 

Relaterede nyheder

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere