Gå til indhold

Socialområdet

Socialområdet skal reformeres efter grundig evaluering

Regionerne har den organisatoriske volumen, et stort befolkningsgrundlag, høj faglig viden og solid erfaring med indsatser på det højt specialiserede socialområde. Det er vi parate til at sætte i spil, ved at påtage os ansvaret for det højt specialiserede socialområde, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Af Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg. Indlægget er bragt i Altinget Social den 24. juni 2021. 

Regeringen evaluerer efter aftale med sine støttepartier lige nu det specialiserede socialområde. Her skal der ses på, om områdets organisering og opgavefordeling mellem kommuner og regioner er den rette. Til de flestes overraskelse står der alligevel i regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2022, at rammerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på det specialiserede socialområde forankres bedst i kommunerne.
Det rammer langt uden for skiven at drage sådan en konklusion i en økonomiaftale, fordi det hverken harmonerer med eller respekterer det stort anlagte arbejde, som evalueringen udgør. Brugerorganisationernes reaktion og utilfredshed er heller ikke til at tage fejl af.

I kommunernes økonomiaftale står der, at kommunerne sikrer sammenhæng og nærhed mellem sociale indsatser og indsatser på beskæftigelses- undervisnings- og ældreområdet. Men for mennesker med behov for hjælp fra højt specialiserede indsatser, er nærhed til sundhedsområdet og nærhed til specialiseret socialfaglig viden ofte langt mere væsentligt. Det er her, deres primære behov skal dækkes, og her, der er potentiale for at forbedre deres liv og muligheder.

Det kræver brede skuldre - både fagligt og økonomisk - at drive og udvikle indsatserne for mennesker med sjældne og komplekse behov. Hvis der for alvor skal ske forbedringer, så skal kræfterne være til det. Det er ingen hemmelighed, at vi mener, at regionerne har noget at tilbyde:
Vi har den organisatoriske volumen, et stort befolkningsgrundlag og høj faglig viden samt solid erfaring med indsatser på det højt specialiserede socialområde. Det er vi parate til at sætte i spil, ved at påtage os ansvaret for det højt specialiserede socialområde.

Sammen med ansvaret for de højt specialiserede indsatser skal der placeres et ansvar og sikres økonomi til at opsamle og udvikle viden i videnscentre på socialområdet. Det skal ske med forankring i en specialeplan, så der skabes stærke vidensmiljøer tæt på praksis. Den viden skal også sættes i spil i et tæt samarbejde med visitationen. Det er en forudsætning for at styrke borgernes retssikkerhed, at de rette afgørelser træffes på det rette faglige grundlag og i tæt samspil med de stærke faglige vidensmiljøer. Derfor er regionerne også klar til at påtage sig en rolle i visitationen til de højt specialiserede indsatser.

Vi ser frem til, at de folkevalgte i Folketinget træffer beslutningerne om fremtidens ansvar og opgavefordeling på det specialiserede socialområde.