Gå til indhold

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Flere end hver 10. dansker bruger et hjælpemiddel i dagligdagen, men i dag kan der desværre være bøvl forbundet med at få det nødvendige hjælpemiddel udleveret, fordi kommuner og regioner deler hjælpemiddelområdet imellem sig. Derfor foreslår Danske Regioner at etablere fem hjælpemiddelcentre, som drives af regioner og kommuner i et forpligtende samarbejde. Formålet er at give borgerne en effektiv og sammenhængende service, når de har brug for et hjælpemiddel. 

- Det vil for eksempel kunne gøre op med bøvlet, hvor det samme hjælpemiddel skal tilbageleveres til hospitalet, hvorefter kommunen skal udlevere det samme hjælpemiddel lige bagefter, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og fortsætter:

- Vi ser også eksempler på, at nogle borgere falder mellem to stole, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt der er tale om et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab og dermed hvilken sektor, der har ansvaret. Derfor foreslår vi nu, at vi samler hjælpemiddelområdet til fem fælles centre, så udlevering, reparation og indsamling af hjælpemidler bliver en mere simpel og sammenhængende proces.

De mest almindelige hjælpemidler, som regionerne udleverer, er for eksempel badebænke, toiletforhøjere, manuelle kørestole og rollatorer. 

Fælles centre kan højne kvaliteten

De fem hjælpemiddelcentre skal gøre det nemmere at hente og aflevere et hjælpemiddel, ligesom borgerne også skal kunne komme og få et hjælpemiddel vedligeholdt og repareret, hvis det er gået i stykker. Centrene skal betjene borgere, der er henvist til et hjælpemiddel fra alle dele af det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

- Den fem fælles hjælpemiddelcentre vil også kunne højne kvaliteten af hjælpemidlerne ved at sikre ensartede indkøbsmønstre, servicering og faglig viden om de specifikke hjælpemidler, siger Stephanie Lose.

Uddybende fakta

Centrene skal være udgangspunktet for at skabe mere sammenhæng mellem kommuner og regioner, ligesom de skal gøre visitationspraksis på området mere ensartet. Det er begge dele noget, som vil kræve et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner i bestyrelsen for de fælles centre, ligesom der formentlig vil være behov for at fjerne barrierer i lovgivningen på området.

Sammen med hjælpemiddelcentrene foreslår Danske Regioner også at oprette en liste over hjælpemidler, som sundhedspersonalet frit kan visitere borgere til, uden at de først skal igennem et afklaringsforløb.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jane Brodthagen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 2917 0904
E: jnb@regioner.dk

Emma Skjold Lindegaard, Presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Årets sundhedsdebattør satte fokus på sundhed, superstimuli og manipulation

Årets sundhedsdebattør Nicklas Brendborg satte gang i en debat om sundhed, superstimuli og manipulation af vores belønningssystem foran et veloplagt publikum. Prismodtageren åbnede folkemødet 2024 i Danske Regioners telt, hvor formand Anders Kühnau bød ham velkommen. Nicklas Brendborg får prisen for sin seneste bog 'Vanedyr'.

Læs mere

Danske Regioner om struktur-rapport: Mange gode takter, nu skal vi huske ambitionerne

Der er grund til at rose Sundhedsstrukturkommissionen for et meget grundigt stykke arbejde, og der er mange gode takter i den rapport, som netop er fremlagt. Især er det positivt, at Kommissionen i høj grad har taget ideen om at samle ansvaret for sundhed til sig.

Læs mere

Kronik: Sæt ikke sundhedsambitionerne i bakgear

Lige om lidt afleverer Sundhedsstrukturkommissionen sin rapport, og så går startskuddet til den politiske armlægning om en sundhedsreform. Fra regionerne er budskabet klart: Sæt patienten i centrum. Sæt handling bag ordene. Og sæt barren højt. Så vi får en reform af gavn og ikke blot af navn.

Læs mere

Ny økonomiaftale giver nødvendigt løft og giver regionerne mulighed for at udvikle sundhedsvæsenet

Regeringen og Danske Regioner har indgået en flot økonomiaftale, som med et løft på næsten to milliarder kroner giver regionerne mulighed for at investere i sundhedsvæsenets udvikling. Aftalen giver samtidig regionerne bedre forudsætninger for at styre medicinudgifterne.

Læs mere