Gå til indhold

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Flere end hver 10. dansker bruger et hjælpemiddel i dagligdagen, men i dag kan der desværre være bøvl forbundet med at få det nødvendige hjælpemiddel udleveret, fordi kommuner og regioner deler hjælpemiddelområdet imellem sig. Derfor foreslår Danske Regioner at etablere fem hjælpemiddelcentre, som drives af regioner og kommuner i et forpligtende samarbejde. Formålet er at give borgerne en effektiv og sammenhængende service, når de har brug for et hjælpemiddel. 

- Det vil for eksempel kunne gøre op med bøvlet, hvor det samme hjælpemiddel skal tilbageleveres til hospitalet, hvorefter kommunen skal udlevere det samme hjælpemiddel lige bagefter, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og fortsætter:

- Vi ser også eksempler på, at nogle borgere falder mellem to stole, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt der er tale om et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab og dermed hvilken sektor, der har ansvaret. Derfor foreslår vi nu, at vi samler hjælpemiddelområdet til fem fælles centre, så udlevering, reparation og indsamling af hjælpemidler bliver en mere simpel og sammenhængende proces.

De mest almindelige hjælpemidler, som regionerne udleverer, er for eksempel badebænke, toiletforhøjere, manuelle kørestole og rollatorer. 

Fælles centre kan højne kvaliteten

De fem hjælpemiddelcentre skal gøre det nemmere at hente og aflevere et hjælpemiddel, ligesom borgerne også skal kunne komme og få et hjælpemiddel vedligeholdt og repareret, hvis det er gået i stykker. Centrene skal betjene borgere, der er henvist til et hjælpemiddel fra alle dele af det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

- Den fem fælles hjælpemiddelcentre vil også kunne højne kvaliteten af hjælpemidlerne ved at sikre ensartede indkøbsmønstre, servicering og faglig viden om de specifikke hjælpemidler, siger Stephanie Lose.

Uddybende fakta

Centrene skal være udgangspunktet for at skabe mere sammenhæng mellem kommuner og regioner, ligesom de skal gøre visitationspraksis på området mere ensartet. Det er begge dele noget, som vil kræve et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner i bestyrelsen for de fælles centre, ligesom der formentlig vil være behov for at fjerne barrierer i lovgivningen på området.

Sammen med hjælpemiddelcentrene foreslår Danske Regioner også at oprette en liste over hjælpemidler, som sundhedspersonalet frit kan visitere borgere til, uden at de først skal igennem et afklaringsforløb.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jane Brodthagen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 2917 0904
E: jnb@regioner.dk

Emma Skjold Lindegaard, Presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Læs mere

Relaterede nyheder

Nationale mål: Flere områder udvikler sig positivt

Flere områder af sundhedsvæsenet har udviklet sig positivt. Det viser årets statusrapport for de nationale mål for sundhedsvæsenet. Blandt andet er hjertedødeligheden faldende, kræftoverlevelsen stiger og flere overlever hjertestop på hospitalerne. COVID-19 epidemien har dog betydning for mange af målepunkterne, og årets statusrapport skal ses i det lys.

Læs mere

Kronik: Lad os styrke hjælpen til nyt liv

I takt med at ufrivillig barnløshed bliver mere udbredt, er det ikke længere nok at være dygtige til at redde liv – vi skal også blive endnu bedre til at hjælpe par og kvinder med at skabe nyt. Det skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i en fælles kronik om Danske Regioners nye fertilitetsudspil.

Læs mere

Flere obduktioner kan give bedre forebyggelse af for tidlig død

Når et familiemedlem pludselig afgår ved døden, står familien tilbage i chok, sorg og med en masse ubesvarede spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvorvidt dødsfaldet skyldes arvelig sygdom, og det kan selvsagt skabe stor bekymring for familien. Danske Regioner har derfor nu indgået en aftale med landets tre retsmedicinske institutter, som skal sikre, at flere pårørende får hjælp til en afklaring af, hvorfor et familiemedlem er død uventet, pludseligt og i en tidlig alder.

Læs mere

Regionerne går nu i gang med at indkalde til udskudte aftaler

Folketinget har fredag besluttet at gribe ind i sygeplejerskernes strejke. Derfor vil konflikten ophøre lørdag. Patienter, der har måtte vente på deres aftale med sundhedsvæsenet, vil komme til hurtigst muligt.

Læs mere