Gå til indhold

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Flere end hver 10. dansker bruger et hjælpemiddel i dagligdagen, men i dag kan der desværre være bøvl forbundet med at få det nødvendige hjælpemiddel udleveret, fordi kommuner og regioner deler hjælpemiddelområdet imellem sig. Derfor foreslår Danske Regioner at etablere fem hjælpemiddelcentre, som drives af regioner og kommuner i et forpligtende samarbejde. Formålet er at give borgerne en effektiv og sammenhængende service, når de har brug for et hjælpemiddel. 

- Det vil for eksempel kunne gøre op med bøvlet, hvor det samme hjælpemiddel skal tilbageleveres til hospitalet, hvorefter kommunen skal udlevere det samme hjælpemiddel lige bagefter, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og fortsætter:

- Vi ser også eksempler på, at nogle borgere falder mellem to stole, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt der er tale om et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab og dermed hvilken sektor, der har ansvaret. Derfor foreslår vi nu, at vi samler hjælpemiddelområdet til fem fælles centre, så udlevering, reparation og indsamling af hjælpemidler bliver en mere simpel og sammenhængende proces.

De mest almindelige hjælpemidler, som regionerne udleverer, er for eksempel badebænke, toiletforhøjere, manuelle kørestole og rollatorer. 

Fælles centre kan højne kvaliteten

De fem hjælpemiddelcentre skal gøre det nemmere at hente og aflevere et hjælpemiddel, ligesom borgerne også skal kunne komme og få et hjælpemiddel vedligeholdt og repareret, hvis det er gået i stykker. Centrene skal betjene borgere, der er henvist til et hjælpemiddel fra alle dele af det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

- Den fem fælles hjælpemiddelcentre vil også kunne højne kvaliteten af hjælpemidlerne ved at sikre ensartede indkøbsmønstre, servicering og faglig viden om de specifikke hjælpemidler, siger Stephanie Lose.

Uddybende fakta

Centrene skal være udgangspunktet for at skabe mere sammenhæng mellem kommuner og regioner, ligesom de skal gøre visitationspraksis på området mere ensartet. Det er begge dele noget, som vil kræve et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner i bestyrelsen for de fælles centre, ligesom der formentlig vil være behov for at fjerne barrierer i lovgivningen på området.

Sammen med hjælpemiddelcentrene foreslår Danske Regioner også at oprette en liste over hjælpemidler, som sundhedspersonalet frit kan visitere borgere til, uden at de først skal igennem et afklaringsforløb.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jane Brodthagen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 2917 0904
E: jnb@regioner.dk

Emma Skjold Lindegaard, Presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere