Gå til indhold

Klima

Grønne hospitaler kræver langsigtede investeringer

Regionerne har sat et ambitiøst mål om at reducere hospitalernes CO2-udledning, så de bliver blandt de mest klimavenlige i Europa. Ny opgørelse viser, at udledningen allerede er faldet med ca. 15 pct., men det kræver vedvarende investeringer at fortsætte i det grønne spor.

Med udspillet ”Grønne hospitaler” satte Danske Regioner i 2020 et mål om at mindske C2-udledningen fra regionernes hospitaler og institutioner med 75 pct. inden 2030.

Som en del af udspillet blev der indført en årlig måling af CO2-udledningen, og den første opgørelse viser, at regionerne allerede er lykkedes med at nedbringe udledningen med knap 15 pct. det første år.

Meget af reduktionen skyldes, at strømmen er blevet renere i perioden, men alle regioner er også i fuld gang med at energirenovere bygninger, sætte solceller op, renovere ventilations- og el-anlæg og generelt sætte turbo på de grønne investeringer.

Den grønne omstilling er dog ikke omkostningsfri, og Danske Regioner vil derfor gøre regeringen opmærksom på, at der fortsat er behov for økonomi til den grønne omstilling ved de igangværende økonomiforhandlinger.

”Den grønne omstilling er utrolig højt prioriteret både i regionerne og hos regeringen, og som offentlig sektor ønsker vi at gå foran og reducere vores klimaaftryk betragteligt. Men grønne investeringer er dyre og strækker sig over flere år, og man skal derfor kunne regne med penge til opgaverne på den lange bane. Derfor beder vi regeringen om også at sætte penge af til grønne anlægsinvesteringer i år,” siger Heino Knudsen, formand for miljø- og ressourceudvalget i Danske Regioner.

Fortsat stort behov

I økonomiaftalen for 2021 blev der som en del af anlægsniveauet på 3,5 mia. kr. afsat 1 mia. kr. til grønne investeringer, og regionerne ser et fortsat stort behov for penge til det grønne, når der bygges og reinvesteres.  

”Regionerne arbejder allerede aktivt med den grønne omstilling af hospitalerne, ligesom vi med en ny fælles indkøbsstrategi har sat endnu mere fokus på grønne indkøb. Det er et fælles ansvar at sikre, at vi når de klimamål, som vi alle sammen er enige om, og derfor ønsker vi, at staten spiller med på denne dagsorden i forhandlingerne,” siger Heino Knudsen.

Regionerne forhandler netop nu med regeringen om økonomiaftalen for 2022. De grønne investeringer er en del af et samlet behov på 5,9 mia. kr. til anlægsinvesteringer i henholdsvis bygninger, it og medico-udstyr, som Danske Regioner har bragt på banen i forhold til forhandlingerne.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Nytårsønske fra regionerne: Den grønne omstilling skal tænkes endnu større

Et nyt år er også en ny begyndelse. Danmark har fået en ny regering, som efter en lang valgkamp og regeringsdannelse har sat kursen for sit virke med et omfattende program – også når det gælder den grønne omstilling.

Læs mere

Danske Regioner: Bøvlet særregel spænder ben for solceller på hospitalstagene

Det offentlige skal gå forrest og møde energikrisen med et hav af solceller på toppen af sygehuse og administrationsbygninger. Men det sker ikke under de nuværende regler. Derfor skal barriererne ryddes af vejen, mener Mads Duedahl (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere