Gå til indhold

Klima

Grønne hospitaler kræver langsigtede investeringer

Regionerne har sat et ambitiøst mål om at reducere hospitalernes CO2-udledning, så de bliver blandt de mest klimavenlige i Europa. Ny opgørelse viser, at udledningen allerede er faldet med ca. 15 pct., men det kræver vedvarende investeringer at fortsætte i det grønne spor.

Med udspillet ”Grønne hospitaler” satte Danske Regioner i 2020 et mål om at mindske C2-udledningen fra regionernes hospitaler og institutioner med 75 pct. inden 2030.

Som en del af udspillet blev der indført en årlig måling af CO2-udledningen, og den første opgørelse viser, at regionerne allerede er lykkedes med at nedbringe udledningen med knap 15 pct. det første år.

Meget af reduktionen skyldes, at strømmen er blevet renere i perioden, men alle regioner er også i fuld gang med at energirenovere bygninger, sætte solceller op, renovere ventilations- og el-anlæg og generelt sætte turbo på de grønne investeringer.

Den grønne omstilling er dog ikke omkostningsfri, og Danske Regioner vil derfor gøre regeringen opmærksom på, at der fortsat er behov for økonomi til den grønne omstilling ved de igangværende økonomiforhandlinger.

”Den grønne omstilling er utrolig højt prioriteret både i regionerne og hos regeringen, og som offentlig sektor ønsker vi at gå foran og reducere vores klimaaftryk betragteligt. Men grønne investeringer er dyre og strækker sig over flere år, og man skal derfor kunne regne med penge til opgaverne på den lange bane. Derfor beder vi regeringen om også at sætte penge af til grønne anlægsinvesteringer i år,” siger Heino Knudsen, formand for miljø- og ressourceudvalget i Danske Regioner.

Fortsat stort behov

I økonomiaftalen for 2021 blev der som en del af anlægsniveauet på 3,5 mia. kr. afsat 1 mia. kr. til grønne investeringer, og regionerne ser et fortsat stort behov for penge til det grønne, når der bygges og reinvesteres.  

”Regionerne arbejder allerede aktivt med den grønne omstilling af hospitalerne, ligesom vi med en ny fælles indkøbsstrategi har sat endnu mere fokus på grønne indkøb. Det er et fælles ansvar at sikre, at vi når de klimamål, som vi alle sammen er enige om, og derfor ønsker vi, at staten spiller med på denne dagsorden i forhandlingerne,” siger Heino Knudsen.

Regionerne forhandler netop nu med regeringen om økonomiaftalen for 2022. De grønne investeringer er en del af et samlet behov på 5,9 mia. kr. til anlægsinvesteringer i henholdsvis bygninger, it og medico-udstyr, som Danske Regioner har bragt på banen i forhold til forhandlingerne.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne overholdt budgetterne i 2023 trods stærkt stigende medicinudgifter

Stigende udgifter til medicin oversteg i 2023 de midler, som regionerne fik til at nedbringe ventelister. Det er dog lykkedes at overholde budgetterne for 2023, viser den samlede opgørelse over regionernes regnskaber.

Læs mere

Danske Regioner ønsker styringsredskaber og medicingaranti for at sikre sundhedsvæsenets økonomi mod medicinudgifter på himmelflugt

Udgifterne til tilskudsmedicin steg med 1,4 milliarder kroner i 2023, og de stigende udgifter har store konsekvenser for regionernes samlede økonomi. Flere styringsredskaber og en medicingaranti kan sikre, at store udgiftsstigninger ikke slår bunden ud af sundhedsvæsenet.

Læs mere

Debat: Skalering skal sikre, at dansk sundhedsinnovation når sit fulde potentiale

Hvordan gør vi innovation til en kerneopgave i sundhedsvæsenet? Det spørgsmål tager konferencen 'Sund Skalering' d. 12. marts blandt andet fat på. Adam Wolf m.fl. skriver i anledning af konferencen et debatindlæg om vigtigheden af skalering af dansk sundhedsinnovation.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere