Gå til indhold

Sundhed

Efter fire år med kræftplan: Flere overlever kræft i Danmark

En endelig status på Kræftplan IV viser, at flere overlever kræft i Danmark, så vi nu for første gang er på niveau med de andre nordiske lande. Regionerne vil fastholde de gode tiltag og samtidig sætte ekstra ind med forebyggelse, tidlig opsporing og opfølgning efter kræft.

Det går fremad med kræftbehandlingen i Danmark. Hvor en dansk kræftpatient tidligere havde dårligere chancer for at overleve end sine nordiske naboer, ligger kræftoverlevelsen i Danmark i dag på niveau med de andre nordiske lande.

Det viser den endelige status på Kræftplan IV, som nu er afsluttet.

Andelen af patienter, der overlever kræft efter 5 år, er på ti år steget fra gennemsnitligt 59 pct. til 66 pct. for mænd og 68 pct. for kvinder, og dermed er kræftplanens målsætning om en forbedret overlevelse i høj grad nået.

”Regionerne arbejder hver dag hårdt for, at så mange som muligt overlever en kræftsygdom. Det er meget glædeligt at se, at det kan aflæses i statistikkerne, at vi generelt har løftet kræftbehandlingen i Danmark,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Kræftplan IV, der blev vedtaget med finansloven i 2017 og satspuljeaftalen for 2017-2020, bygger videre på de resultater, der tidligere er opnået i forhold til kvaliteten af kræftbehandlingen. Den indeholder tre nationale målsætninger og 16 initiativer, som regionerne har gjort sig mange gode erfaringer med.

Et eksempel er mere behandling i og tæt på eget hjem. Flere regioner har således etableret ”dagshospitaler”, hvor patienten samme dag kan få foretaget sin behandling, der ellers tidligere krævede indlæggelser.

Et andet eksempel er bedre tilbud på sygehusene til børn med kræft, hvor alle regionerne har uddannet ungeambassadører, har forbedret de fysiske rammer og etableret netværk for unge kræftpatienter.

Og et tredje eksempel er en øget kapacitet i forhold til CT-skanninger. På fem år er antallet af CT-skanninger steget med 22,7 %, hvilket betyder, at flere patienter har kunnet begynde i et kræftpakkeforløb.

”Der er sat rigtig mange gode ting i søen igennem de seneste år, og mange regioner vil holde fast i disse initiativer. Kræft er stadig den sygdom, der slår flest mennesker ihjel, og derfor vil vi også hele tiden søge at forbedre behandlingen. Det kan særligt være ved at forebygge mere, styrke den tidlige opsporing af kræft og sammen med kommunerne sikre en god opfølgning efter kræftsygdomme for de patienter, der lider af senfølger,” siger Stephanie Lose.

Hun understreger, at det trods covid-19-epidemien er meget vigtigt, at patienterne ikke holder sig væk, men opsøger sin læge med symptomer på kræft og deltager i de nationale screeningsprogrammer.

Ud over forbedret kræftoverlevelse var der i Kræftplan IV også målsætninger om at skabe en røgfri generation i 2030 og at sikre en patientansvarlig læge ved behandlingsforløb på sygehuse. Regionerne arbejder fortsat på at udbrede dette over hele landet.

Læs hele status på Kræftplan IV her: Kræftpakker og Kræftplan IV | Sundhedsministeriet (sum.dk)

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere

Danske Regioner hædrer den gode patientoplevelse med ny pris

Danske Regioner indstifter en ny pris, der stiller skarpt på den gode patientoplevelse. ”Prisen for Årets Patientoplevelse” hylder nyskabende initiativer, der forbedrer patientens møde med sundhedsvæsenet. Prisen uddeles på Regionernes Politiske Topmøde i marts 2023.

Læs mere