Gå til indhold

Miljø

Regionerne finder mange pesticid-forureninger på landbrug

Der er gennem tiderne udledt flere pesticider fra danske landbrugsejendomme end forventet. Det viser de første undersøgelser af forureningerne, hvor regionerne har brugt en ny, omfattende analysepakke.

Pesticider har i mere end 50 år været anvendt til at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter i landbruget, og især i de første år var man ikke opmærksom på, at stofferne kunne forurene grundvandet.

Det ved man nu, og derfor er de fem regioner gået i gang med at undersøge omfanget af forureninger fra de såkaldte pesticidpunktkilder så som landbrugsejendomme, maskinstationer og korn- og foderstofvirksomheder.

Forventningen før undersøgelserne var, at problemerne var forholdsvis små og ikke så udbredte på almindelige landbrugsejendomme. Det har desværre vist sig ikke at holde stik.

En foreløbig opsamling på undersøgelserne viser nemlig, at der er påvist 157 pesticidstoffer i grundvandet under landbrugsejendommene, herunder 105 stoffer, som der ikke tidligere er analyseret for. Der er primært tale om stoffer, som blev godkendt inden 1992, men der er også fundet stoffer fra ”nyere tid”.

- Vi var ret sikre på, at vi ville finde pesticider på fx lossepladser og gartnerier, men vi er blevet overraskede over, at der også er fundet en del forureninger fra helt almindelige landbrug. Pesticidforureninger er komplicerede, da undersøgelserne er tidskrævende, og stofferne er meget mobile og svære at nedbryde i grundvandet. Men nu har regionerne skabt et godt fundament for at finde og analysere stofferne fremover, siger Heino Knudsen, fmd. for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Han påpeger, at de nye fund i høj grad skyldes, at regionerne har udviklet og benyttet en ny analysepakke, som kan teste for mange flere forskellige stoffer end tidligere.

Mange landbrug betyder skarp prioritering

Regionerne er langt fra færdige med de omfangsrige undersøgelser, som typisk begynder med, at man går i arkiverne og interviewer folk med kendskab til driften på ejendommen, også tilbage i tiden. På den baggrund vurderes det, om grunden skal undersøges nærmere. Herefter udfører en rådgiver og en entreprenør en række boringer udvalgte steder på ejendommen, hvor der udtages vandprøver. Prøverne sendes så til et laboratorium, hvor de analyseres for pesticider.

Og de mange fund på landbrugsejendomme giver anledning til eftertanke. Der er – og især har været – rigtig mange landbrugsejendomme, og man kan ikke udelukke pesticidforureninger på en ejendom, før den er undersøgt. De fem regioner arbejder derfor nu med forskellige strategier til at prioritere og målrette indsatsen mod pesticidforureninger.

- Men uanset hvor skarpt der prioriteres, kommer vi ikke uden om, at der vil være brug for flere ressourcer til indsatsen, så vi kan sikre fremtidens drikkevand mod fortidens forureninger, siger Heino Knudsen.

Regionerne har ansvaret for oprensning af fortidens forureninger, mens landets kommuner og Miljøstyrelsen har ansvaret for at håndtere nyere forureninger. 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen, Chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M:2399 2372
E:bvi@regioner.dk

Marie Hauberg, Presserådgiver
Kommunikation
M:2365 2977
E:mau@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere