Gå til indhold

Lars Gaardhøj: Kære folketing. Tag debatten om en teknologifond for et sundere Danmark

"Handling nu er nødvendig, for der står en kæmpe udfordring og banker på." Sådan skriver 2. næstformand i Danske Regioner om arbejdskraftudfordringen i sundhedsvæsenet og kommer med bud på løsning fra DI og Danske Regioner.

Debatindlæg i Sundhedsmonitor d. 30. august 2022 af Lars Gaardhøj, 2. næstformand i Danske Regioner.

Automatisering og kunstig intelligens er relevante redskaber, som vi skal tage meget mere i brug for at lette arbejdsgange og frigive tid i sundhedsvæsenet for sundhedsvæsenets medarbejdere. Vi vil i virkeligheden mere end det. Mere om det til sidst i indlægget.

Handling nu er nødvendig, for der står en kæmpe udfordring og banker på, blandt andet at vi bliver flere ældre. Mere sygdom følger desværre ofte med, når vi er lykkedes med at opnå højere levealder i Danmark. Og samtidig bliver der færre hænder til at løfte opgaven. Det er demografi.

Kunstig intelligens og automatisering af arbejdsgange for sundhedsmedarbejdere i sundhedsvæsenet gør en forskel for medarbejdere og patienter. Sådan kan vi blandt andet frigive mere tid til det vigtige. Vi er allerede i gang: Alle regionerne bruger i dag de såkaldte RPA-løsninger, som via kunstig intelligens hjælper med at løse de mere rutinemæssige processer i administration og klinik. Frem til november sidste år havde Region Midtjyllands 165 RPA-løsninger eksempelvis sparet regionen for 60.000 arbejdstimer.


Kunstig intelligens kan også spille en rolle indenfor diagnosticering. For eksempel screening for brystkræft, et område der i flere år har haft mangel på medarbejdere. Det kan aflaste medarbejderne og styrke behandlingen. Sådan er det i Region Hovedstaden IA-Mammo-projekt, hvor alle screeningsbilleder før blev vurderet af to speciallæger. Nu er den ene læge byttet ud med kunstig intelligens, for de kvinder, hvor sandsynligheden for kræft af lav. Der er fortsat en læge til stede, den kunstige intelligens står naturligvis ikke alene. Algoritmen undersøgte over 15.000 kvinder for brystkræft i projektets tre første måneder.


Vi skal gøre en indsats for, at flere af den slags gode eksempler og løsninger, som er på hylderne, kommer ud og leve, så de kommer flere til gavn, og så de kan bidrage til at frigøre mere af den arbejdstid, som er så presset i sundhedsvæsenet.

Men vi må også erkende, at arbejdskraftsudfordringen i sundhedsvæsenet er så massiv, at vi ikke udelukkende kan løse den med de nuværende og eksisterende løsninger. Derfor er vi også nødt til at tænke i at udvikle innovative teknologier og digitale veje og nye veje, vi ikke kender endnu. Derfor er Danske Regioner og DI kommet med et forslag om at etablere Teknologifonden for et Sundere Danmark. Her skal vi på tværs af økosystemet sammen sætte massivt ind på at løse den altoverskyggende arbejdskraftsudfordring, der venter Danmark og vores sundhedsvæsen forude.
Så kære Folketing. Tag debatten og kast jer ind i kampen sammen med os. Lad os sammen etablere Teknologifonden for et Sundere Danmark.