Gå til indhold

Vagtplanlægning

De tungeste vagter skal fordeles på flere skuldre

Alle regioner arbejder med at sprede de hårdeste vagter på flere medarbejdere, så de enkelte medarbejdere skal tage færre at de mindst attraktive vagter, aften- natte og weekendvagterne. Fokus skal være mere på individuelle behov og mindre på samme vagtrul for alle, siger Danske Regioners næstformand, Stephanie Lose.

Mangel på personale er i øjeblikket den største udfordring for sundhedsvæsener over hele Europa, både nu og her og på længere sigt.

Udfordringen er kompleks, og der findes således heller ikke én enkeltstående løsning. Men det er en klar forudsætning for at rekruttere og fastholde medarbejdere, at de danske hospitaler arbejder fokuseret med arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.

- Vi ser mange gode initiativer ude på hospitalsafdelingerne, og det vil jeg gerne rose dem for. Men vi har brug for hele tiden at gøre mere. Især afdelinger med døgnbemanding og mange vagter har brug for at se på arbejdstilrettelæggelsen og ikke mindst på vagtplanlægningen, siger Stephanie Lose.

Pejlemærker for god vagtplanlægning skal udbredes

Regionerne vil derfor gå i dialog med de faglige organisationer om at opnå en bedre fordeling af vagter.

Helt konkret peger Danske Regioner på, at flere kan lade sig inspirere af Region Syddanmarks pejlemærker for fastholdelse og rekruttering. Her arbejder hospitalerne bl.a. efter bedre vagtplanlægning, fx ved at stræbe efter at planlægge vagter otte uger ud i fremtiden, samt at man som medarbejder ikke går i vagt oftere end hver tredje weekend.

- Det er vigtigt, at man som medarbejder oplever en vagtplanlægning, som er retfærdig og gennemskuelig. På hospitalerne kan vi tilbyde mange spændene opgaver og et meget meningsfuldt arbejde. Vi skal også kunne tilbyde et arbejdsliv, som hænger bedre sammen med tilværelsen udenfor hospitalet, siger Stephanie Lose.

Bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv

Blandt de gode eksempler på succesfulde arbejdsmiljøinitiativer hæfter Stephanie Lose sig ved, at det giver bonus, når medarbejderne får mere indflydelse på vagtplaner og indretningen af deres arbejdsliv.
Det er især vagter i aften- og nattetimerne samt i weekenden, som er udfordrende. Danske Regioner ønsker derfor, at hospitalerne bestræber sig på at fordele vagtbelastningen på flere skuldre, så den enkelte medarbejder får længere mellem de mest besværlige vagter.

For eksempel har OUH (Odense Universitetshospital) som det første hospital i Danmark besluttet, at alle opslåede sygeplejestillinger i ambulatorie skal inkludere en tredjedel af arbejdstiden på en sengeafdeling. Det betyder, at så mange som muligt skal deltage i patientplejen – og dermed bidrage til bedre fordeling af vagter.

- Medarbejderne skal opleve den form for fleksibilitet, som gør det muligt at få et fuldtidsarbejde med vagter til at hænge sammen med et godt familieliv. Vi ved, at det især er aften- natte og weekendvagterne der er tunge for mange medarbejdere. Derfor vil vi gerne have fordelt dem på flere skuldre, siger Stephanie Lose.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bo Libergren,
Regionsrådsformand
T
M 29 20 18 00
E bl@rsyd.dk
Bo Libergren
Relaterede nyheder

Læs mere

Årets sundhedsdebattør satte fokus på sundhed, superstimuli og manipulation

Årets sundhedsdebattør Nicklas Brendborg satte gang i en debat om sundhed, superstimuli og manipulation af vores belønningssystem foran et veloplagt publikum. Prismodtageren åbnede folkemødet 2024 i Danske Regioners telt, hvor formand Anders Kühnau bød ham velkommen. Nicklas Brendborg får prisen for sin seneste bog 'Vanedyr'.

Læs mere

Danske Regioner om struktur-rapport: Mange gode takter, nu skal vi huske ambitionerne

Der er grund til at rose Sundhedsstrukturkommissionen for et meget grundigt stykke arbejde, og der er mange gode takter i den rapport, som netop er fremlagt. Især er det positivt, at Kommissionen i høj grad har taget ideen om at samle ansvaret for sundhed til sig.

Læs mere

Kronik: Sæt ikke sundhedsambitionerne i bakgear

Lige om lidt afleverer Sundhedsstrukturkommissionen sin rapport, og så går startskuddet til den politiske armlægning om en sundhedsreform. Fra regionerne er budskabet klart: Sæt patienten i centrum. Sæt handling bag ordene. Og sæt barren højt. Så vi får en reform af gavn og ikke blot af navn.

Læs mere

Ny økonomiaftale giver nødvendigt løft og giver regionerne mulighed for at udvikle sundhedsvæsenet

Regeringen og Danske Regioner har indgået en flot økonomiaftale, som med et løft på næsten to milliarder kroner giver regionerne mulighed for at investere i sundhedsvæsenets udvikling. Aftalen giver samtidig regionerne bedre forudsætninger for at styre medicinudgifterne.

Læs mere