Gå til indhold

SUNDHED

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Danske Regioner ønsker, at alle plejehjem får tilknyttet en fast plejehjemslæge. Det skaber større tryghed for beboerne og færre indlæggelser – og dermed mindre pres på sygehusenes akutmodtagelser.

Mange fordele ved faste læger

Regionerne har i flere år arbejdet med styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet, så patienterne får bedre forløb, og færre indlægges – eller genindlægges. Det gælder bl.a. på plejehjemmene, da der her bor mange ældre, der er skrøbelige, og som ofte har brug for lægehjælp.

Derfor er der indført en fast ordning med plejehjemslæger. Det skete med en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der trådte i kraft i 2022. Det er der mange fordele ved – både for beboerne, for personalet og for lægerne.

- Vi taler om en sårbar gruppe, der har brug for ekstra opmærksomhed og kontinuitet. Det får de ved, at det er den samme læge, der kommer og tilser dem på plejehjemmet. Lægen kender de enkelte patienter, deres sygehistorie og medicinering. Og samtidig hjælper lægen personalet med rådgivning et fast antal timer om ugen, siger formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Heino Knudsen.

Ordningen betyder, at plejehjemsbeboerne kan vælge en læge, som er fast læge på plejehjemmet. Lægen kan samtidig understøtte og rådgive personalet på plejehjemmet, så de er bedre rustet i det daglige til at tage sig af beboernes sundhedsproblemer.

Giver færre indlæggelser

Regionerne betaler plejehjemslægerne for både rådgivning af personalet og de timer, de bruger på at tilse og behandle patienterne på plejehjemmene. Men de penge er godt givet ud, mener Heino Knudsen.

- De faste plejehjemslæger er med til at forebygge, at beboerne indlægges unødigt. Det er den vej, vi gerne vil i regionerne. Det er samtidig en måde at aflaste det pres, vi oplever på akutmodtagelserne, og som kun bliver større i fremtiden, siger han

Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i 2014 blev andelen af beboere, der blev indlagt med forebyggelige indlæggelser, reduceret med knap 28% på de plejehjem, der havde en fast læge tilknyttet. Det svarer til knap 3.300 færre forebyggelige indlæggelser om året, hvis alle plejehjem dækkes af plejehjemslæger.

Godt på vej mod målet

Der er kommet flere faste plejehjemslæger siden 2016, hvor de blev indført som midlertidig ordning. I 2020 var cirka 66% af de kommunale plejehjem dækket af plejehjemslæger. Siden er tallet steget til cirka 70-75%, skønner Danske Regioner.

Målet i overenskomsten er, at alle plejehjem skal have tilknyttet en plejehjemslæge. I første omgang er det aftalt, at minimum 80% skal være dækket inden slutningen af 2024.

- Vi mærker stor interesse for ordningen. De praktiserende læger har været gode til at dække plejehjemmene mange steder. Så det er en rigtig positiv udvikling. Men der også områder, hvor det fortsat er en udfordring at finde faste plejehjemslæger, siger Heino Knudsen.

Udfordringen med at få rekrutteret læger til plejehjemslægeordningen er særlig stor i visse områder i Danmark.

- Vi ser typisk udfordringer i de områder, der generelt er lægedækningstruede. I de områder er sygehusene også ekstra pressede, fordi man også her mangler læger og andet personale på sygehusene. Så her er vi nødt til at finde nogle bedre løsninger, sige Heino Knudsen.

 

Fakta

Om plejehjemslæger

• 1. januar 2022 er ordningen med plejehjemslæger indført som permanent ordning i en aftale mellem RLTN og PLO.

• Ordningen blev afprøvet som midlertidige ordninger i forlængelse af en aftale i 2016 mellem Danske Regioner, regeringen, KL og PLO

• Fra 2022 betaler regionerne for den faste ordning og honoreringen af de praktiserende læger. Ved udgangen af september i år var der således blevet brugt 16,6 millioner kroner ud af de 21,7 millioner kroner, der er sat af til rådgivningsdelen af aftalen. Danske Regioner forventer, at hele beløbet bliver brugt i år.

• Ifølge aftalen er PLO forpligtet til at arbejde for at rekruttere plejehjemslæger. Der følges årligt op på aftalen.

• Det er ambitionen i aftalen, at alle plejehjem så vidt muligt skal have en fast læge tilknyttet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Madsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 5723
E: micma@regioner.dk

eller kontakt pressevagten på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Formand for løn- og praksisudvalget, regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Bestyrelsesmedlem og formand for løn- og praksisudvalget Heino Knudsen
Relaterede nyheder

Læs mere