Gå til indhold

Klima

Vi skal planlægge bedre – for naturens og klimaets skyld

Klima og natur er to sider af samme sag, og vi skal bruge naturen aktivt, når vi klimatilpasser. Men det kræver en bedre planlægning end i dag, og den skal forankres det rette sted.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, og Maria Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Bragt i Altinget Miljø den 4. februar 2022.

Nogle taler om, at klimahensyn og naturhensyn er hinandens modsætninger. De taler eksempelvis om, at klimatilpasning i form af diger eller sluser vil gå ud over naturen, eller at ønsket om uberørt og varieret havmiljø står i vejen for placering af vindmøller.  

Det er rigtigt, at der findes eksempler på dette. Men det bør ikke være sådan. For klima- og naturkrisen hænger uløseligt sammen, og klima- og naturhensyn er nødt til at være hinandens muligheder og løsninger.

Naturen i Danmark er i dag så presset, at mere end 1.800 dyre- og plantearter er i fare for at uddø, og Danmark ligger desværre sammen med Belgien i bunden af EU, når det gælder bevaringen af forskellige naturtyper. Samtidig ser vi, hvordan flere ekstreme vejrfænomener, oversvømmelser og kraftig nedbør truer samfund og natur.

Naturen er en del af løsningen, når der klimatilpasses

Begge kriser er reelle og skal løses. Og helst på samme tid. Derfor skal vi have langt mere fokus på de såkaldte naturbaserede løsninger i klimatilpasningen frem for tekniske anlæg. Eller sagt på en anden måde, så skal vi bruge naturens dynamikker langt mere aktivt, når vi klimatilpasser.

Det kan fx være ved at omdanne intensivt dyrkede lavbundsjorder til natur, tilbageholde vand ved genslyngning af vandløb og i vådområder, som tåler oversvømmelse, eller ved at bevare strandenge og anden natur som bufferzoner ved kysterne, hvor naturen får lov til at udvikle sig.

Disse løsninger vil både gavne klimaet, øge biodiversiteten og give nye grønne samlingspunkter i naturen til gavn for lokalbefolkningen.

Kræver bedre planlægning

Skal vi lykkes med dette, kræver det dog en langt bedre planlægning, end vi ser i dag. Det kræver, at vi tilrettelægger indsatser, der følger vandets geografi. Og det kræver, at opgaven forankres det rette sted.

Vi mener, at regionerne kan spille en vigtig rolle her. Regionerne har nemlig en god størrelse i forhold til problemets natur og kan udgøre det manglende bindeled mellem nationale interesser og lokale projekter. De kan stå i spidsen for regionale planer, som både sammentænker klima og natur i en større geografi, og som sikrer, at kompetencer og ressourcer samles et sted. Samtidig vil en regional planlægning være økonomisk smart, for det vil give flere finansieringsmuligheder, hvis der er merværdi i projekterne.

Som det er lige nu, bliver miljø- og klimaprojekter igangsat uden tanke for den helhed, som de er en del af. Der tages ikke højde for større sammenhænge som eksempelvis vandets geografi. Men det skal laves om. For klima- og naturkrisen hænger sammen, og det gør løsningerne også.

Illustration der viser forskellen mellem den hårde kystbeskyttelse og den naturbaserede løsning.
Læs mere

Relaterede nyheder

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere