Gå til indhold

Grønne hospitaler

Danmark kan sætte en stopper for bjerge af plastikemballage fra Europas hospitaler

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Nordisk Råds danske delegation.

Kronik i Børsen d. 6. juli 2022 af Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Delegationen til Nordisk Råd.

Hospitaler er storforbrugere af emballage. Produkter til sundhedsvæsenet er pakket ind af hensyn til hygiejne og kvalitet. Fra kitler til kanyler og knæimplantater. En ucementeret hofteoperation efterlader omkring ni kilo affald, hvor emballage udgør en stor del. Forestil dig emballagemængderne fra alle mulige små og store operationer på tværs af behandlingsområder.

Svimlende mængder

Årligt bliver emballage fra hospitalernes indkøb til gigantiske mængder af især plastik, som kunne være mindre til gavn for miljø og klima. Alene plastdelen af emballage fra indkøb til danske hospitaler beregner COWI til godt 4.000 tons om året. Det svarer til et års plastaffald fra 75.000 husstande – eller en by på størrelse med Sønderborg.

Skalerer vi op med resten af Norden og Europa, er mængderne svimlende.

I dag er det ikke muligt helt at undgå emballage til indkøb til sundhedsvæsenet. Men for miljøet er der brug for en ny kurs, hvor vi reducerer emballageforbruget i sundhedsvæsenet. Regionerne har taget de første skridt og fået Norden med. Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark er gået sammen med repræsentanter fra indkøbsorganisationer på sundhedsområdet i Sverige, Norge, Finland og Island.

Markedet har taget godt imod

Samarbejdet har resulteret i ’Nordiske Kriterier for Mere Bæredygtig Emballage’, som vægter miljøhensyn i udbud og animerer markedet til at skrue ned for emballagemængderne i produkter til sundhedsvæsenet. Resultat: Mindre mængder emballage og øget brug af genanvendte eller fornybare materialer. Alle fem regioner har brugt kriterierne i de første udbud. Markedet har taget godt imod, blandt andet Lægemiddelindustriforeningen og Medicoindustrien.

Kriterierne kan enkelt indarbejdes som krav til marked og leverandører til relevante udbud af varer og leverancer til hospitalerne i nordiske lande. Nu opfordrer Danske Regioner og Nordisk Råd miljøministrene i Norden om at udbrede regionernes grønne emballagekriterier til resten af EU.

Mønstereksempel på nordisk samarbejde

Regionernes grønne emballagekriterier et mønstereksempel på nordisk samarbejde, der leverer resultater og understøtter visionen om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region. De understøtter danske og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi og at reducere træk på jordens ressourcer. Miljøet vinder, når flere lande bruger mindre emballage på hospitalerne.

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation er utålmodige på miljøets vegne. I Danmark har regionerne anvendt miljøkriterierne fra de blev klar i slutningen af 2021. Mod sommeren 2022 forventer regionerne at anvende kriterierne til udbud, der har en samlet kontraktsum i størrelsesordenen 900 mio. kr. De øvrige nordiske lande er i opstartsfasen.

Vi vil tage turen gennem Europa på miljøets vegne. For producenter og leverandører af medicinsk og andet udstyr til sundhedsområdet er internationale og agerer globalt. Her udgør Norden stadigvæk kun en beskeden del af markedsgrundlag og omsætning. Kriterierne har tre stærke fordele. De gør det lettere for leverandører, fordi de kender kravene, lettere for indkøbere, fordi kravene er standardiserede og er lettere at implementere for begge parter, fordi de er markedsdrevne og bygger på frivillighed.

Vi har brug for beslutningstageres hjælp

Vi er i mål, når vi har sat en grønnere retning for leverandørers brug af emballage i indkøb til sundhedsvæsen i Europa. Visionen skal udmønte sig i konkret handling, hvor indkøbsorganisationer på sundhedsområdet i mange europæiske lande begynder at købe aktivt ind med regionernes grønne emballagekriterier.

Det kræver at indkøbere af udstyr til sundhedsvæsenet i Tyskland, Frankrig, Italien og andre lande kender til eksistensen af regionernes grønne emballagekriterier. Og at kriterierne forholdsvist nemt kan bygges ind i kommende udbud - allerhelst på landets eget sprog.

Foran os ligger opgaven at få eksporteret de nordiske emballagekriterier til resten af EU. Vi har brug for hjælp fra beslutningstagere, som vil sprede budskabet og få producenter og indkøbere af sundhedsudstyr i landene til at lytte og handle.

Tak for opbakningen, Magnus og Lea

Miljøminister Lea Wermelin og sundhedsminister Magnus Heunicke har netop tilkendegivet, at de vil dele regionernes miljøkriterier i relevante internationale fora i regi af Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen og i relevante nationale fora som Forum for Bæredygtige Indkøb. Tak for opbakningen, Magnus og Lea, det kan få stor betydning for miljøet.

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla.