Gå til indhold

Råstoffer

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Der bygges meget i Danmark, og det betyder et stort forbrug af råstoffer som sand, grus og sten. Men råstofferne fornyes ikke og bruges hurtigere, end de kan gendannes. Derfor er det helt nødvendigt, at vi fremover bliver bedre til at genanvende materialer, hvor det kan lade sig gøre.

Det mener regionerne, som i forvejen står for at kortlægge områder, hvor der kan indvindes råstoffer fra naturen. Danske Regioner foreslår derfor, at der igangsættes en landsdækkende kortlægning af eksisterende materialer, som kan genanvendes. Det vil sige en oversigt over bygninger, infrastrukturer mm, der skal rives ned, og hvilke genanvendelige materialer de indeholder.

- Det vil være et stort skridt på vejen mod vores mål om en mere bæredygtig råstofforsyning. En kortlægning af brugte mursten, teglsten eller betonelementer vil dels gøre det lettere for bygherrer at indtænke genanvendelige råstoffer og dels give entreprenører mulighed for at planlægge, hvordan de kan anvende materialerne, siger Mads Duedahl, formand for miljø- og klimaudvalget i Danske Regioner.

Danske Regioner foreslår helt konkret, at man udbreder et nyt prognoseværktøj, som Region Hovedstaden har lavet sammen med to kommuner. Værktøjet viser, hvor mange genbrugsmaterialer der hvert år forventes at blive tilgængeligt i et bestemt område som følge af forventede nedrivninger. Og det har allerede vist sig gavnligt i hovedstadsområdet, hvor det fx er blevet brugt i forbindelse med opførelsen af et nyt rådhus i Høje-Taastrup Kommune.

Regionerne skal gå foran

I dag erstatter genanvendelige råstoffer ca. syv pct. af forbruget af sand, grus og sten, men potentialet skønnes at være 2-3 gange større.

I regionerne arbejder man med at genanvende råstoffer på forskellig vis. I Region Midtjylland har man fx til det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning brugt kalkstabiliseret overskudsjord fra byggeriet under sygehuset i stedet for at køre jorden væk med lastbiler, som man normalt ville gøre.

Og det bør ske flere steder fremover, mener Danske Regioner, der har som målsætning, at offentlige bygherrer skal være med til at drive efterspørgslen fremad.

- Jo mere vi kan udnytte bortgravet jord og materialer som ressource, jo færre råstoffer skal der hentes i naturen. Det vil være rigtig godt for hele vores miljø- og klimaregnskab, og derfor skal vi selvfølgelig gå foran i regionerne, siger Mads Duedahl.

Danske Regioner har samlet sine forslag og gode eksempler på en bæredygtig råstofforsyning i en ny råstofredegørelse, som netop er udkommet:

Læs mere

Taulov
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M: 23 99 23 72
E: bvi@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mads Duedahl,
Formand for udvalget for miljø og klima, regionsrådsformand
T
M 24 40 24 18
E mads.duedahl@rn.dk
Bestyrelsesmedlem og formand for miljø og klima Mads Duedahl
Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere