Gå til indhold

SUNDHED

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

En god introduktion af nyuddannede sygeplejersker er en vigtig forudsætning for patientbehandlingen og udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, og det har betydning for både rekruttering og fastholdelse af de nyuddannede sygeplejersker.

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet principper for introduktionsforløb, der sætter rammerne for de konkrete forløb, der skal fastlægges lokalt. Aftalen blev forhandlet på plads som led i overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner sidste år, og siden er der blevet arbejdet med at formulere principperne.

Alle nyuddannede sygeplejersker skal i fremtiden gennemføre et introduktionsforløb. Formålet er bl.a. at bidrage til rekruttering og fastholdelse af nyuddannede sygeplejersker.

(Nyhed fortsætter under illustration)

 

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd peger på, at det er afgørende, at aftalen sikrer alle nyuddannede en ret til et introduktionsforløb. Målet er at styrke den gode start på arbejdslivet som sygeplejerske og sætte fokus på at styrke og bringe de faglige kompetencer i anvendelse, som de har opnået gennem deres uddannelse.
Heino Knudsen ser mange perspektiver ved principperne:

- Vi er glade for de nye fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker. Vi ønsker, at sygeplejerskerne får den bedst mulige begyndelse på deres arbejdsliv. Vi arbejder allerede på vores sygehuse med introduktion, men de nye fælles principper skaber et solidt fælles grundlag for udvikling af forløbene, og at de kommer alle nyuddannede til gavn ”.

I Dansk Sygeplejeråd glæder formand Grete Christensen sig over, at der med aftalen er sikret en ret til introduktionsforløb og gode rammer for forløbet:

- Med ensartede principper for introduktionsstillinger får vores ledende sygeplejersker et vigtigt redskab til at sikre, at de rette kompetencer og ressourcer – herunder tid – bliver afsat til at give nyuddannede den introduktion, der er brug for, så de nyuddannede kan lande trygt på en afdeling og i faget. Vi har savnet et fælles grundlag og forpligtelse igennem årene.

Ambitionerne for introduktionsforløb skal hæves

Hospitaler i alle regioner har i mange år arbejdet med introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker på forskellige måder og med forskellig varighed. Alle erfaringer har været brugt i den nye aftale mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd.

I den nye fælles aftale med Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd er det slået fast, at introduktionsforløbene skal have en varighed, der bidrager til, at den nyuddannede opnår den tryghed og selvstændighed i anvendelsen af kliniske kompetencer og færdigheder, som den nyuddannede har brug for at få en solid start på arbejdslivet.

Det indgår i aftalen, at alle nyuddannede under introduktionsforløbet vil få tilknyttet en mentor, der skal sikre løbende sparring og opfølgning. Samtidig skal der afholdes statussamtaler undervejs i forløbet, hvor der er fokus på læring og udvikling. Grete Christensen pointerer:

- Jeg har en klar forventning om, at aftalen vil blive brugt som trædesten til at gennemføre mere ambitiøse lokale introduktionsforløb, som sikrer at nyuddannede bliver godt modtaget, og at de kan se en karrierevej for sig. I en tid, hvor der er kamp om de unge og det samtidig er en udfordring at fastholde sygeplejersker, er en god start og karrieremuligheder afgørende for, at nyuddannede kan se sig selv i faget mange år frem.

Heino Knudsen tilføjer:

- Udover en endnu bedre introduktion til arbejdslivet, så håber vi, at den nye aftale også kan bidrage til at fastholde og rekruttere sygeplejersker på sygehusene, hvor der jo er brug for endnu flere dygtige og dedikerede medarbejdere. Det er afgørende for os, at de nyuddannede sygeplejersker oplever, at de bliver taget godt imod, og at de hjælpes til at anvende deres faglighed og blive en del af de tværfaglige fællesskaber, som vores arbejdspladser udgør. Det er både til gavn for den enkelte og ikke mindst for vores patienter og borgere.

De nye principper for introduktionsforløb skal implementeres snarest muligt og seneste i første kvartal 2023.

Læs mere

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt Danske Regioner
M: 51 51 18 18 (ikke sms)
E: pressekontakt@regioner.dk

Pressechef i Dansk Sygeplejeråd
Lotte Dahlmann
M: 46954184
E: ldh@dsr.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Billede af Heino Knudsen.
Relaterede nyheder

Læs mere