Gå til indhold

Sundhedsreform

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om gennemførelsen af sundhedsreformen

I maj indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en sundhedsreform, der skal løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gøre sundhedsvæsenet mere robust. Nu er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om udmøntningen af de 2,4 mia. kr. samlet frem til 2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt, der blev aftalt med reformen. Desuden er der aftalt udmøntning af en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til op til 25 nærhospitaler.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, hvordan de afsatte midler skal anvendes for at sikre en ny retning for sundhedsvæsenet med forstærket fokus på det nære.

Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalen enige om i forlængelse af aftalen om sundhedsreformen at arbejde målrettet for at skabe den omstilling af sundhedsvæsenet, der skal hjælpe borgerne til at tage vare på egen sygdom og udnytte de digitale muligheder til at mestre egen sygdom og kommunikere let og smidigt med sundhedsvæsenet. Omstillingen skal ruste sundhedsvæsenet til at rumme det stigende antal borgere med bl.a. kroniske sygdomme, med behov for hjælp og behandling, herunder sikre tid og kapacitet til de patienter, der fortsat har brug for indlæggelse.

Parterne har derudover fastsat rammerne for det videre arbejde med implementeringen af en national kvalitetsplan, der sætter nogle mere klare rammer for de tilbud, som sundhedsvæsenet har til mennesker med kroniske sygdomme.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil årligt mødes for at gøre status for udviklingen i målsætninger samt udmøntningen af initiativerne, særligt på implementering af omstillingen til det nære sundhedsvæsen.

(Nyhed fortsætter under billede)

Danske Regioners formand, Anders Kühnau

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

- Med aftalen sikrer vi, at det nære sundhedsvæsen bliver styrket. Når færre genindlægges og mere behandling rykker tættere på borgeren eller helt hjem til den enkelte, vil det have mange fordele – ikke mindst for den enkelte patient. Stat, regioner og kommuner giver nu håndslag på en aftale, hvor vi sikrer et større fokus på det samlede patientforløb, især dem, der går på tværs i sundhedsvæsenet.

Formand for KL Martin Damm siger:

- Jeg er glad for, at vi nu kommer i gang med omstillingen af sundhedsvæsenet. Det er i den grad tiltrængt, og vi står over for en kæmpestor opgave. Nu er det helt afgørende, at vi benytter lejligheden til at nytænke sundhedsvæsenets tilbud til det stigende antal borgere med kronisk sygdom, så vi kan give borgerne en behandling, der er både rykker tættere på og er mere på deres egne præmisser – samtidig med, at vi også tager livtag med den kæmpemæssige rekrutteringsudfordring, vi står over for i både sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

- Vi er glade for styrkelsen af det forebyggende arbejde og kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, så færre skal unødigt på hospitalet. Vi ser særligt frem til en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som er et centralt element til at fremtidssikre sundhedsvæsenet. Sammenhængende patientforløb er vigtige, og den praktiserende læge er oplagt til at fungere som tovholder for borgernes samlede forløb, så nu skal der arbejdes videre med at konkretisere hvordan.

Med aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner udmøntes samlet 2,4 mia. kr. til kommuner og regioner i perioden 2022-2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt fra sundhedsreformen. Midlerne fordeler sig med 1,5 mia. kr. til kommunerne i 2022-2029 og 230,4 mio. kr. varigt og 830,9 mio. kr. til regionerne i 2022-2029, 110 mio. kr. varigt. Desuden er aftalt udmøntning af en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til op til 25 nærhospitaler, inklusive en delramme på 500 mio. kr. til it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere