Gå til indhold

Flygtninge fra Ukraine fordeles blandt de alment praktiserende læger

Ny aftale mellem PLO og Danske Regioner sikrer, at flere ukrainere får en læge tæt på deres bopæl, og at de alment praktiserende læger deles om opgaven.

PLO og Danske Regioner har indgået en aftale om fordelingen af flygtninge fra Ukraine blandt de alment praktiserende læger. Aftalen betyder, at ukrainere, der får opholdstilladelse, tildeles en alment praktiserende læge, de kan bestille tid hos, når de har behov for lægehjælp.

Fordelingen sker efter et system, hvor alle klinikker som udgangspunkt tildeles op til 20 flygtninge fra Ukraine per læge.
Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, er glad for aftalen:

- Det har været vigtigt for os i PLO, at flygtningene fra Ukraine skal have adgang til deres egen læge, og at ukrainerne så vidt muligt fordeles ligeligt mellem alle praktiserende læger, så vi hjælpes ad med at løse opgaven i fællesskab. Derfor vil nogle læger opleve, at de får ukrainere tilmeldt, selv om de egentlig har lukket for tilgang af nye patienter. Det ligger os meget på sinde, at alle patienter – uanset baggrund – kan komme til lægen, når de har brug for det. Mange alment praktiserende læger har ydet deres hjælp fra starten til flygtningene fra Ukraine, men det er klart, at alle er bedst tjent med, at en aftale som denne falder på plads, så der er styr på forholdene for de fordrevne ukrainere.

Hos Danske Regioner hilser Bo Libergren, næstformand for Regionernes Lønnings- og Taksnævn, aftalen velkommen:

- Vi kan med aftalen være med til at sikre, at flere ukrainere kan få en praktiserende læge tættere på deres bopæl. Det vil sige, at færre ukrainere fremover vil opleve, at de bliver nødt til at rejse langt for at komme til en praktiserende læge, som har åben for tilgang. Desuden gør vi det muligt for læger at tage flere patienter ind. Det er særligt relevant i de områder, hvor vi allerede oplever, at der er udfordringer med lægedækningen, og som potentielt kan få mange nye borgere som følge af, at ukrainere får opholdstilladelse.

Danske Regioner oplyser desuden, at det er de enkelte regioner, der beslutter om, om de vil anvende den nye aftale, eller de vil sikre lægedækning til ukrainerne på en anden måde. Aftalen omfatter alle ukrainere, der er i gang med eller fremover vil søge om midlertidig opholdstilladelse. De, der allerede har fået opholdstilladelse, har fået tildelt en almen praktiserende læge.

Læs aftalen

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt, (tlf, ikke sms)

M: 5151 1818
E: pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bo Libergren,
Næstformand for løn- og praksisudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
Bo Libergren
Relaterede nyheder

Læs mere

Brug for flere veje til hjælp i fremtidens nære sundhedsvæsen

Danske Regioners konference ”Sundhed for Alle 2023” finder sted i dag, d. 2/11. Emnet er, hvordan vi kan sikre et robust sundhedsvæsen med fokus på den almene praksis. 

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Debat: Praktiserende læger skal tage større ansvar i sundhedsvæsenet

De praktiserende læger har en enestående mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til vores alles helbred. Praktiserende læger har traditionelt spillet en afgørende rolle som fundament i vores sundhedsvæsen. Og den rolle bliver ikke mindre aktuel i fremtiden – hverken for den enkelte eller det samlede sundhedsvæsen.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere