Gå til indhold

Økonomi

Regioner i økonomiforhandlinger: Sundhedsvæsenet skal have penge til meget mere end demografi

Det er ikke nok alene at give penge til at dække den demografiske udvikling, for det vil reelt betyde, at kvaliteten ikke følger med udviklingen. Det er et af budskaberne fra Danske Regioner i dag, når de mødes med finansministeren for at indlede forhandlinger om økonomien for regionerne i 2023.

Sundhedsvæsenet er presset. For hvert år der går har flere brug for behandling, for andelen af befolkningen over 65 år og over 80 år vokser støt.

For at dække det såkaldte demografiske pres er der behov for 1 milliard ekstra i 2023 til regionerne. 

- Det er efterhånden lidt af en klassiker, at vi beder om penge til at dække det demografiske pres. Men det gør ikke behovet mindre, at vi også snakkede om det sidste år. Men i år har regeringen allerede i deres udspil til en sundhedsreform tilkendegivet, at de vil dække det demografiske pres. Det er vi glade for, siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner og fortsætter:

- Det betyder, at vi i forhandlingerne kan koncentrere os lidt mere om at tale om alle de andre områder, regionerne også har behov for penge til i 2023.

Følge med udviklingen

Med en milliard til at dække den demografiske udvikling i regionerne vil man i sundhedsvæsenet næste år kunne sørge for, at patienter får tilbudt samme type behandlinger og service, som de tidligere har fået. Men så længe ambitionen for det danske sundhedsvæsen er, at det skal kunne tilbyde den behandling, som forskningen viser er bedst, er det nødvendigt at sætte penge af også til at kunne følge med udviklingen.  

- Vi er i regionerne opsat på at tilbyde de bedste behandlinger til patienterne. Og heldigvis opfindes der ofte ny behandling og medicin. Men ny og god behandling er også ofte dyrere, så hvis vi fortsat skal kunne følge med udviklingen og tilbyde de nye behandlingsmuligheder, så er der behov for flere penge til området, siger Anders Kühnau.

Et eksempel på en ny type behandling, som regionerne gerne vil indføre er den såkaldte CAR-T-celle-terapi, der kan gives til patienter med forskellige former for leukæmi. Behandlingen tilbydes allerede i mange andre lande og i Danmark indgår den i eksperimentel behandling, hvor det har haft rigtig god effekt på patienterne. Desuden har Medicinrådet vurderet, at behandling med CAR-T-celle-terapi er fornuftig. Men behandlingen er dyr og koster op mod en million per patient, der får den.

- Nu hvor vi kan se, at behandlingen har så gode effekter på mange patienter, så er vi opsatte på at kunne tilbyde behandlingen til alle, hvor det vurderes, at den kan have gavn. Også selvom det koster en masse penge, siger Anders Kühnau.

Et andet perspektiv i, at sundhedsvæsenet skal kunne følge med udviklingen, er, at borgernes forventninger til sundhedsvæsenet stiger. Det er en naturlig del af den stigende velstand, at befolkningen også efterspørger flere og bedre sundhedsydelser.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Anders Kühnau
Læs mere

Relaterede nyheder

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere

Opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den anden årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede og normerede sengepladser i psykiatrien.

Læs mere