Gå til indhold

Sundhed

Stor indsats på hospitalerne: Knokler for at få nedbragt ventetiderne

Torsdag den 5. maj mødes de fem formænd for regionerne og sundhedsminister Magnus Heunicke for at tale om, hvordan det går med afvikling af behandlingsefterslæb og normalisering af ventetider efter COVID-19.

Mange mennesker har siden pandemiens start i marts 2020 fået udskudt en behandling eller operation i sundhedsvæsenet, som de havde behov for. Det har været og er livsforringede for de mennesker. Men desværre har det også været nødvendigt for at sundhedsvæsenet kunne håndtere konsekvenserne ved corona-pandemien.

- Vi er i regionerne optagede af at hjælpe alle, der har behov for det, hurtigst muligt. De seneste måneder har medarbejdere på landets hospitaler givet den en ekstra stor skalle, så de mennesker, der har ventet længe på deres operation eller behandling skal vente kortest muligt, siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner.

Flere patienter får behandling

Der er fortsat lokale forskelle på, hvor tæt på et normalt aktivitetsniveau hospitalerne er. Samlet set ligger hospitalerne mellem 75 og 95 procent af det aktivitetsniveau, man så før pandemien. Der er derfor sket en markant stigning i aktivitet siden nedlukningen.

- Det betyder, at vi behandler mange flere nu, end vi gjorde for tre-fire måneder siden. Desværre er hospitalerne endnu ikke oppe på et niveau, hvor de kan behandle lige så mange patienter, som før pandemien. Men vi er på vej, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Derfor er vi i regionerne også fortsat fortrøstningsfulde, og vi har stadig en ambition om, at få nedbragt ventetiden og behandlet alle de patienter, der fik udskudt deres operation eller undersøgelse under pandemien, før vi går ud af 2022.

Ikke tilstrækkeligt med medarbejdere

Der er forskellige lokale forhold, der gør sig gældende, når det skal forklares, at der fortsat er patienter, der må vente på at få den udskudte behandling.

Men fælles for hele landet er, at der ikke er nok medarbejdere, der gør at hospitalerne kan arbejde hurtigere, end de gør nu.

- Ligesom rigtig mange andre steder i samfundet, så oplever vi også på hospitalerne, at der er mangel på medarbejdere. Men der er ingen tvivl om, at de medarbejdere der er, knokler så meget, som de kan – uden at det går over helbred eller familier. De gør en god indsats. Jeg ved, at man i alle regioner gør alt, hvad man kan for at løse den her udfordring, siger Anders Kühnau.

God hjælp fra private aktører

Regionerne har et tæt samarbejde med de private aktører om at afvikle efterslæbet. I de første tre måneder af 2022 blev 47.899 patienter henvist fra og behandlet i privat regi. Det er flere end tidligere år for samme periode.

Regionerne har en ambition om også fremadrettet at henvise så mange, som muligt til behandling hos private aktører.

 

FAKTA

Tabel 1. Antal henvisninger til privathospitaler

  Januar Februar Marts
2019 13.970 11.327 12.186
2020 14.131 13.324 7.896
2021 14.667  13.322  15.358
2022 16.341  14.756 16.802

 

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere