Gå til indhold

Miljø

Vores børn skal ikke finde flere stoffer i grundvandet

Vi finder flere og flere forureninger, som truer vores grundvand og dermed vores rene drikkevand. Forureningerne er ofte sket for mange år siden, og de er dyre og besværlige at fjerne, når de først er på vej mod grundvandet. Derfor skal vi forebygge langt mere – for de kommende generationers skyld.

Af Mads Duedahl, formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg. Bragt i Altinget Miljø den 5. maj 2022.

Det tager tid at danne grundvand. I Danmark går der typisk 20-40 år, fra vandet rammer jordoverfladen, til vandværket kan pumpe det op til drikkevand – og nogle steder væsentligt længere.

Når vi ser, at vandværkerne i dag finder mange forureninger i boringerne, er det derfor resultatet af forureninger, som har fundet sted for mange år siden. Dengang hvor man ikke kendte meget til stofferne, og hvor man åbenlyst ikke var gode nok til at forebygge forureninger.

Det skal vi ændre på, så vores børn og børnebørn ikke kommer til at stå med den samme udfordring i forhold til sundhed, drikkevand og miljø.

Større viden om stoffer

Heldigvis har vi i dag en langt større viden på området. Vi kan analysere for flere og flere stoffer, og vi ved meget mere om, hvilke stoffer der har været anvendt, og hvor mange der faktisk kan ende i grundvandet.

Ofte finder vi stoffer som pesticider og chlorerede opløsningsmidler og senest PFAS. Og ofte findes disse stoffer også over kravværdierne til drikkevand.


Regionerne har brugt og bruger fortsat mange penge på oprensninger og afværgeoppumpning af pesticider og chlorerede opløsningsmidler, så de ikke når vandværkernes boringer. I 2020 havde regionerne 121 aktive anlæg i drift, som beskytter mere end 60 mio. m3 drikkevand – det svarer til vand til 1 mio. mennesker i Danmark.

Og nu oplever vi, hvordan den næste stofgruppe, PFAS, skaber bekymring og panderynker. Disse stoffer er sundhedsskadelige, kan transporteres gennem jordlagene med grundvandet, og de nedbrydes praktisk taget ikke. Der har været stort fokus på PFOS fra brandøvelsespladser, men stofferne har været brugt i mange andre industrier, og vi forventer, at der lander en stor opgave til regionerne de steder, hvor forureneren ikke kan påbydes at rense op.

Det vil tage årtier at rense op

Efterhånden som problemernes omfang bliver afdækket, sætter regionerne ind med oprensning og afværgepumpning de steder, hvor det er nødvendigt. Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at tage mange år og koste mange millioner.

Generelt må vi konstatere, at det både er dyrt og besværligt at fjerne forureningerne, når de først er sivet ned og på vej mod vandværket. Og det vil tage årtier, før regionerne har sat ind over for alle de grundvandstruende forureninger, vi kender til i dag.

Det er ikke nemt at prioritere den ene forurening over for den anden, og med flere og flere typer af forurening bliver det ikke lettere. Derfor er forebyggelse af forureninger ekstremt vigtigt, og vi skal sætte ind nu. Vi vil først se resultatet om mange år – men vi kan ikke være andet bekendt over for de kommende generationer.

Læs mere

Relaterede nyheder

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere