Gå til indhold

Retningslinjer

Ny national retningslinje om nekrotiserende bløddelsinfektioner

En ny national retningslinje skal sikre hurtig identifikation, visitation og behandling af patienter, der bliver ramt af nekrotiserende bløddelsinfektioner – også kaldet kødædende bakterier.

Sundhedsministeren bad i efteråret 2021 Styrelsen for Patientsikkerhed om at igangsætte udarbejdelsen af en ny national retningslinje om den sjældne, men tidskritiske sygdom nekrotiserende bløddelsinfektioner. En arbejdsgruppe med Danske Regioner har nu udarbejdet en ny retningslinje, hvis formål er på tværs af regionerne at sikre en forbedret og ensartet identifikation, visitation og behandling af patienter med nekrotiserende bløddelsinfektioner.

- Den store udfordring med nekrotiserende bløddelsinfektioner sammenlignet med langt de fleste andre sygdomme er, at den dels forekommer meget sjældent, og at den tager sig forskelligt ud fra patient til patient. Det gør det meget svært at identificere sygdommen hurtigt, og tiden er et uhyre kritisk element, da nekrotiserende bløddelsinfektioner forværres ekstremt hurtigt. Med den nye nationale retningslinje sikrer vi, at patienter hurtigst muligt får stillet diagnosen og kommer i den rigtige behandling, siger Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.  

Den nye retningslinje skal suppleres af lokale retningslinjer, der beskriver ansvarsfordeling, kommunikationsgange og eventuel transport af patienten og organisering i de enkelte regioner og på de enkelte hospitaler.

Konstruktiv og hurtig arbejdsproces

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed roser man arbejdsgruppen under Danske Regioner for arbejdet med den nye retningslinje om nekrotiserende bløddelsinfektioner, der skal bidrage til at øge patientsikkerheden for patienter med nekrotiserende bløddelsinfektioner:

- Arbejdsgruppen under Danske Regioner har haft en faglig, konstruktiv og god proces i udarbejdelsen af den nye retningslinje for identifikation, visitation og behandling af patienter med nekrotiserende bløddelsinfektioner. Det er med til at øge patientsikkerheden, og vi håber, at arbejdsmetoden kan inspirere i forhold til andre alvorlige tidskritiske sygdomsforløb, siger overlæge Lena Graversen, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt: 

E: pressekontakt@regioner.dk

M: 51 51 18 18 (ikke sms)

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere