Gå til indhold

Uddannelse og beskæftigelse

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Af Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for løn- og praksisudvalget i Danske Regioner, og Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet og for FOA. Bragt i Altinget den 3. oktober 2022. 

Aldrig har så mange danskere været i beskæftigelse, som nu. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Derfor er konkurrencen om nye medarbejdere rigtig stor i alle brancher – også i sundhedsvæsnet.

Vi mangler allerede nu medarbejdere til at løse mange af de vigtigste velfærdsopgaver, og udfordringen vokser sig kun større. Der bliver flere ældre og behandlingskrævende borgere, og samtidig nærmer en stor gruppe af sundhedsprofessionelle sig pensionsalderen. Oveni har vi igen i år set et faldende antal ansøgere til en række velfærdsuddannelser.

Det er en alvorlig og sammensat udfordring. Vi er enige om, at det er arbejdsgiverne, der har ansvaret, og det ansvar skal løftes. Det kræver mod, og at de faglige organisationer bakker op.

Vi står her sammen om en udfordring, hvor der ikke er enkle løsninger. Men vi er nødt til at tage den svære dialog om, hvordan vi bedst fremtidssikrer sygehusvæsenet. Arbejdsgiverne skal være kreative, og vi må ikke finde på flere undskyldninger.

Fuldtid understøtter et velfungerende sygehusvæsen

En af de ting, man kan gøre for at tilføre og fastholde dygtige medarbejdere i social- og sundhedssektoren, er at øge andelen af medarbejdere, der arbejder på fuld tid. I dag er omkring 32 procent af alle medarbejdere i regionerne ansat på deltid. Her findes der en fantastisk værdifuld arbejdskraftreserve. Der er heldigvis taget mange gode initiativer på området i regionerne.

Eksempelvis er to afdelinger i Region Sjælland gået ind i et toårigt forløb om at få flere op i tid. Metoden er en grundig dialog med hver enkelt medarbejder, for eksempel om placering af vagter, eller om hvad de ekstra timer skal bruges til. Begge steder er andelen af fuldtidsansatte steget med seks til syv procentpoint.

På Regionshospitalet i Gødstrup følger man blandt meget andet systematisk op på beslutningen om, at alle nye stillinger i udgangspunktet skal slås op som fuldtidsstillinger. Alle dispensationer skal forbi HR-chefens bord og kræver en god begrundelse.

Også Autismecenter Syddanmark har fokus på at få flere op i tid. Et af de bærende principper har været at inddrage medarbejderne i at finde de gode løsninger, for eksempel om en ny organisering af vagtplanerne. Over en periode på 14 måneder lykkedes det at hæve andelen af fuldtidsansatte fra 27 procent til 45 procent.

At vi får flere på fuldtid, er vigtigt for at understøtte, bevare og udvikle et velfungerende sygehusvæsen. Men der er flere andre fordele.

Teksten fortsætter efter illustrationen. 

Effektivitet, kvalitet og et godt arbejdsmiljø

Flere medarbejdere på fuld tid kan styrke kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen, blandt andet fordi borgere og patienter i højere grad møder de samme medarbejdere. Det kan bidrage til trivsel og et godt arbejdsmiljø. At være på fuld tid giver den enkelte bedre mulighed for faglig udvikling.

Der er typisk også bedre tid til at tage ansvar og søge indflydelse. En ansættelse på fuld tid giver en højere livsindkomst og en højere pension. I dag er langt flere kvinder end mænd på deltid, og det svækker den økonomiske ligestilling.

Disse gevinster til trods opstår en fuldtidskultur ikke af sig selv. Deltid er ofte så indarbejdet i både arbejdstilrettelæggelse, vagtplaner og kultur, at det kræver en aktiv indsats at ændre mønsteret. Arbejdsgiverne skal gå foran og sikre, at hele ledelseskæden har fokus på fuldtid.

Som repræsentanter for de centrale parter på det regionale område ser vi det som vores opgave at understøtte denne udvikling.

Det gør vi ved at sætte fokus på udfordringerne og de mulige løsninger på området, ved at indsamle og dele viden på tværs af de regionale arbejdspladser, og ved at insistere på, at fuldtid kan forenes med effektivitet, kvalitet og et godt arbejdsmiljø.

læs mere

Relaterede nyheder

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere