Gå til indhold

Danske Regioner: Vi lytter til kirurgernes nødråb

”Udfordringen med mangel på personale er stor. Der er er brug for handling, og vi er i fuld gang”, siger danske Regioners formand Anders Kühnau.

I dagens Politiken kommer de danske kirurger med et samlet opråb. De fortæller, at personalesituationen på hospitalerne nu er så alvorlig, at de ikke mere kan løse problemerne i deres afdelinger.

Hos Danske Regioner anerkender man kirurgernes opråb.

- Det er bekymrende, at der hver dag er patienter, som oplever at deres operationer udsættes, ændres og flyttes. Og at ventetiden i nogle tilfælde kan føre til, at banale sygdomme, der kræver enkle indgreb, forværres til akutte, komplicerede tilstande. Så vi lytter og forstår deres nødråb og anerkender, at der er et meget stort problem, og at der er brug for handling, siger Danske Regioners formand Anders Kühnau.

Der er fortsat høj aktivitet i sundhedsvæsenet

Han understreger dog samtidig, at problemerne omkring det manglende personale ikke betyder, at sygehusvæsenet er brudt sammen.

- Sundhedsvæsenet er ikke gået i stå – langt fra. Der er fortsat høj aktivitet på de offentlige danske hospitaler, hvor medarbejderne hver eneste dag året rundt behandler omkring 30.000 danskere, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Vi oplever et stort pres på akutafdelingerne, men det kan hospitalerne håndtere, og alle bliver behandlet, hvis de er akut og livstruende syge.

Vi ér i gang med at løse problemerne

Samtidig er man i fuld gang med at løse problemerne. Her er udfordringen ifølge Danske Regioner, at der ikke findes én løsning på problemerne. Hvis sundhedsvæsenet skal ud af den akutte mangel på arbejdskraft, kræver det en hel vifte af initiativer.

Derfor fremlagde Danske Regioner i midten af september en samlet plan med 12 indsatser, som både omfatter indsatser, der allerede arbejdes med i regionerne, og nye initiativer, der kan forstærke indsatsen.

- Det handler blandt andet om at udnytte den samlede offentlige og private behandlingskapacitet bedre, løse flere akutte problemer i borgernes hjem, sætte flere faggrupper i spil, få uddannet flere inden for de grupper, hvor der mangler arbejdskraft, optimere brugen af teknologi og forbedre arbejdsmiljøet. Så vi er i fuld gang med at løse problemerne, men vi er meget parate til at lytte til og gennemføre andre tiltag, siger Anders Kühnau

Åbne for af drøfte behandlingsgarantien

I deres opråb opfordrer kirurgerne til, at man erstatter den nuværende behandlingsgaranti med en differentieret garanti.

Spørgsmålet om behandlingsgarantien er også løbende blevet drøftet i Danske Regioners bestyrelse, og Anders Kühnau mener, det kan blive nødvendigt at diskutere, om garantien skal suspenderes i en periode.

- Lige nu er spørgsmålet om behandlingsgarantien imidlertid blevet en del af valgkampen. Derfor vil vi i Danske Regioner afvente, hvor den politiske proces på Christiansborg ender.

- Men uanset, hvad der sker omkring behandlingsgarantien, er det vigtigt, at vi handler nu på alle de andre ting, vi kan gøre. Og her er vi som sagt allerede i gang med at gennemføre de indsatser, vi har lagt frem i vores 12-punkts plan, siger Anders Kühnau.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere