Gå til indhold

Danske Regioner: Vi lytter til kirurgernes nødråb

”Udfordringen med mangel på personale er stor. Der er er brug for handling, og vi er i fuld gang”, siger danske Regioners formand Anders Kühnau.

I dagens Politiken kommer de danske kirurger med et samlet opråb. De fortæller, at personalesituationen på hospitalerne nu er så alvorlig, at de ikke mere kan løse problemerne i deres afdelinger.

Hos Danske Regioner anerkender man kirurgernes opråb.

- Det er bekymrende, at der hver dag er patienter, som oplever at deres operationer udsættes, ændres og flyttes. Og at ventetiden i nogle tilfælde kan føre til, at banale sygdomme, der kræver enkle indgreb, forværres til akutte, komplicerede tilstande. Så vi lytter og forstår deres nødråb og anerkender, at der er et meget stort problem, og at der er brug for handling, siger Danske Regioners formand Anders Kühnau.

Der er fortsat høj aktivitet i sundhedsvæsenet

Han understreger dog samtidig, at problemerne omkring det manglende personale ikke betyder, at sygehusvæsenet er brudt sammen.

- Sundhedsvæsenet er ikke gået i stå – langt fra. Der er fortsat høj aktivitet på de offentlige danske hospitaler, hvor medarbejderne hver eneste dag året rundt behandler omkring 30.000 danskere, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Vi oplever et stort pres på akutafdelingerne, men det kan hospitalerne håndtere, og alle bliver behandlet, hvis de er akut og livstruende syge.

Vi ér i gang med at løse problemerne

Samtidig er man i fuld gang med at løse problemerne. Her er udfordringen ifølge Danske Regioner, at der ikke findes én løsning på problemerne. Hvis sundhedsvæsenet skal ud af den akutte mangel på arbejdskraft, kræver det en hel vifte af initiativer.

Derfor fremlagde Danske Regioner i midten af september en samlet plan med 12 indsatser, som både omfatter indsatser, der allerede arbejdes med i regionerne, og nye initiativer, der kan forstærke indsatsen.

- Det handler blandt andet om at udnytte den samlede offentlige og private behandlingskapacitet bedre, løse flere akutte problemer i borgernes hjem, sætte flere faggrupper i spil, få uddannet flere inden for de grupper, hvor der mangler arbejdskraft, optimere brugen af teknologi og forbedre arbejdsmiljøet. Så vi er i fuld gang med at løse problemerne, men vi er meget parate til at lytte til og gennemføre andre tiltag, siger Anders Kühnau

Åbne for af drøfte behandlingsgarantien

I deres opråb opfordrer kirurgerne til, at man erstatter den nuværende behandlingsgaranti med en differentieret garanti.

Spørgsmålet om behandlingsgarantien er også løbende blevet drøftet i Danske Regioners bestyrelse, og Anders Kühnau mener, det kan blive nødvendigt at diskutere, om garantien skal suspenderes i en periode.

- Lige nu er spørgsmålet om behandlingsgarantien imidlertid blevet en del af valgkampen. Derfor vil vi i Danske Regioner afvente, hvor den politiske proces på Christiansborg ender.

- Men uanset, hvad der sker omkring behandlingsgarantien, er det vigtigt, at vi handler nu på alle de andre ting, vi kan gøre. Og her er vi som sagt allerede i gang med at gennemføre de indsatser, vi har lagt frem i vores 12-punkts plan, siger Anders Kühnau.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere