Gå til indhold

Ulighed i sundhed

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Det danske sundhedsvæsen er præget af en geografisk ulighed i sundhed. Alt for ofte er det sådan, at områder med kort levealder og høj sygdomsbyrde også er de steder, hvor der er en større mangel på praktiserende læger og på hospitalsansatte med bestemte kompetencer end i områder med relativt bedre folkesundhed.

Det er ikke holdbart i længden. Derfor er det også en udfordring, der står højt på den politiske dagsorden i regionerne.

- Alle regioner arbejder med at udligne forskellene. Det sker fx ved at oprette delestillinger på tværs af universitetshospitaler og regionshospitaler uden for de større byer, organisere ekspertise på tværs af hospitaler og at have digitale løsninger, hvor patienter kan få undersøgelse og behandling via videokonsultationer. Og der arbejdes på at gøre det mere attraktivt at være praktiserende læge i bl.a. yderområderne. Region Hovedstaden og Region Sjælland drøfter desuden aktuelt, hvordan man i fællesskab kan styrke det samlede østdanske sundhedsvæsen og dermed behandlingen i Region Sjælland, siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner og formand i Region Midtjylland.

De mange initiativer er de fem formænd enige om at arbejde med at udbrede på tværs af regioner og hospitaler. Men der skal mere til.

Statslig ulighedspulje

Uligheden i sundhed skal ifølge de fem regionsformænd også imødekommes af en statslig ulighedspulje, som de snarest muligt vil bede den nye regering om at tage stilling til. Den skal finansiere de særlige indsatser i udkantsområderne, så de ikke belaster de regioner, der er særligt udfordret. Derfor er der brug for at afsætte ekstra økonomi til indsatsen.

- Formålet er at bryde den onde cirkel, hvor de områder af landet, som har mest sygdom, også har den største mangel på sundhedstilbud. Ulighed i sundhed skabes af social ulighed i samfundet. I regionerne arbejder vi på at undgå, at sundhedsvæsenet forstærker den geografiske og sociale ulighed, men manglen på bl.a. læger og andre medarbejdergrupper i nogle områder er en særlig udfordring. Der findes ingen lette løsninger på problemet – slet ikke i en situation, hvor der generelt er mangel på sundhedsmedarbejdere. Men vi skal gøre mere, siger Anders Kühnau.

Udfordringer er store

Udmeldingen til en ny regering fra de fem regionsrådsformænd kommer, fordi det er en meget vigtig problemstilling, og fordi løsningerne kræver en ekstra indsats. Forslaget er, at pengene fra ulighedspuljen målrettes de områder, hvor den geografiske ulighed i sundhed er stor.

- Vi vil i en drøftelse med den nye regering gøre det klart, at den statslige ulighedspulje ikke er til almindelig drift af sundhedsvæsenet. Men at der er brug for de ekstra penge til målrettede indsatser, der skaffer flere medarbejdere og praksislæger til områder, der er særligt udfordret, slår Anders Kühnau fast.

Helt konkret skal pengene fordeles til regionerne ud fra nogle objektive kriterier og bruges på løsninger, der hjælper med at skaffe praktiserende læger og hospitalsmedarbejdere til yderområderne, herunder delestillinger mellem store og små hospitaler, som kan gøre en karriere uden for byerne mere attraktiv, samt støtte til at få flere praktiserende læger til yderområderne.

Læs mere

Udtalelsen er underskrevet af Anders Kühnau (S), Region Midtjylland, Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, Heino Knudsen (S), Region Sjælland, Lars Gaardhøj (S), Region Hovedstaden og Mads Duedahl (V), Region Nordjylland. 

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt i Danske Regioner:

T: 5151 1818 (ikke sms)
E: Pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere