Gå til indhold

Redegørelse om afvikling af efterslæb – oktober 2022

Regeringen og Danske Regioner indgik d. 11. februar 2022 en aftale om afvikling af behandlingsefterslæb og normalisering af ventetider.

Det fremgår af aftalen, at der udarbejdes en skriftlig status for afviklingen af behandlingsefterslæbet forud for de politiske møder i Sundhedsministeriet med deltagelse af regionsformænd fra alle regioner og Danske Regioner. Det første politiske møde blev afholdt 5. maj 2022 og det næste den 23. juni 2022. 

Formålet med redegørelsen er at give en status for den aktuelle situation i regionerne om afvikling af efterslæb.

 

Læs hele redegørelsen her: