Gå til indhold

Sundhed:

Sundhedsvæsenet er under pres – men det er ikke gået i stå

Hospitalerne har udfordringer, som fylder naturligt i valgkampen. Men det er forkert, hvis man får den opfattelse, at sygehusvæsenet er brudt sammen, siger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.

Målinger har vist, at hospitaler og sundhed er det vigtigste tema for vælgerne, når danskerne skal til stemmeurnerne ved folketingsvalget d. 1. november.

Derfor er det naturligt, at sundhedsvæsenets problemer fylder meget i valgkampens første tid. Men det er forkert, hvis man som almindelig vælger har fået det indtryk, at sygehusvæsenet er kollapset. Det er heldigvis langt fra at være tilfældet, understreger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.

- Udefra kan man få den følelse, at sygehusvæsenet er brudt helt sammen. Det er det altså ikke. Vi har, som alle lande omkring os, problemer med at rekruttere og fastholde personale, og det er rigtigt, at der er lang ventetid til en række behandlinger. Det er udfordringer, som vi arbejder hårdt på at løse af hensyn til patienterne. Det er bare vigtigt, vi samtidig husker, at medarbejderne yder noget af verdens mest professionelle behandling til omkring 30.000 danskere, hver evig eneste dag.

- Vi oplever et stort pres på akutafdelingerne, men det kan hospitalerne håndtere, og alle bliver behandlet, hvis de er akut og livstruende syge. Medarbejderne gennemfører desuden tusindvis af planlagte behandlinger hver dag. Mange har ventet længe, når de bliver behandlet, og selvom de kommer af ventelisterne, kommer der hele tiden nye til. Hospitalerne foretager derfor konkrete vurderinger af, hvem der har størst behov for hurtig behandling. Det er nødvendigt at prioritere, men hvis man har det indtryk, at sygehusvæsenet er gået i stå, er det ganske enkelt forkert.

FAKTA: Næsten 30.000 danskere behandles hver eneste dag

I gennemsnit er der i øjeblikket omkring 25.000 planlagte ambulante ophold og indlæggelser om dagen på de offentlige hospitaler i Danmark. Dertil kommer, at hospitalerne i gennemsnit håndterer mellem 4.000 og 5.000 akutte ambulante ophold og indlæggelser hver eneste dag.

Samlet set var mere end 2,8 millioner unikke patienter på hospitalet mindst én gang sidste år. Det svarer til knapt halvdelen af alle indbyggere i Danmark.

Note: Det gennemsnitlige antal ophold pr. dag er udregnet ved det ugentlige gennemsnit delt ud på 7 dage. Dette tager ikke højde for at der er flere patienter i hverdage og færre i weekender og ferie. Der er afgrænset til aktivitet på offentlige hospitaler. For 2022 indgår der foreløbigt kun tal frem til og med uge 33.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

FAKTA: Al akut og livstruende sygdom bliver håndteret

På det akutte område er der i 2022 høj aktivitet sammenlignet med før corona-pandemien.

I gennemsnit behandler akutafdelingerne mere end 4.500 patienter om dagen.

Note: Det gennemsnitlige antal ophold pr. dag er udregnet ved det ugentlige gennemsnit delt ud på 7 dage. Der er afgrænset til aktivitet på offentlige hospitaler. For 2022 indgår der foreløbigt kun tal frem til og med uge 33.
Kilde: Egne beregninger baseret på Landspatientregisteret, september 2022. Sundhedsdatastyrelsen.

FAKTA: Over en halv million udredningsforløb og kræftpakker igangsættes årligt

I de to første kvartaler af 2022, blev der startet udredning til 77.048 kræftpakkeforløb. Det er en anelse over niveauet fra 2021. I alt blev 156.123 kræftpakkeforløb med udredning blev startet op i 2021.

Samlet set bliver der årligt foretaget mellem 600.000 og 700.000 udredningsforløb i hele somatikken. I første halvdel af 2022 er der opstartet 337.025 udredningsforløb i somatikken.

Note: I 2022 er der ikke tal for antal pakkeforløb angående metastaser uden kendt primær tumor. Dette skyldes omlægning af opgørelsesmetode på baggrund af Sundhedsstyrelsens revision af pakkeforløbet.
Kilde: Monitorering af kræftområdet – 2. kvt. 2022, Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere