Gå til indhold

Økonomi

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

De fem regionerne har alle besluttet af afsætte flere penge til hospitalerne, som især skal gå til indsatser indenfor fastholdelse, rekruttering, uddannelse og forbedring af arbejdsmiljø.

Budgetaftalerne afspejler, at regionerne arbejder fokuseret med den arbejdskraftudfordring, som der lige nu er i sundhedsvæsenet, siger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.

- I regionerne har vi stort fokus på de patienter, der nu og her venter på behandling. Derfor er det vores øverste prioritet at skaffe relevant personale, så vi kan nedbringe ventetiderne for patienterne. Det gælder både presset på bl.a. akutafdelingerne, i psykiatrien og på operationsgangene lige nu – men også udfordringen på den længere bane, siger Anders Kühnau.

Det nære sundhedsvæsen bliver prioriteret

Det nære sundhedsvæsen fylder også i de regionale budgetaftaler for 2023.

Regionerne har afsat ekstra midler til behandling tæt på patienterne, bl.a. ved at afsætte penge til at styrke de praktiserende læger og samarbejdet i de nye sundhedsklynger.

- Vi har brug for bedre sammenhæng for patienterne, og vi har brug for et stærkt sundhedsvæsen også udenfor hospitalerne. Vi ønsker et stærkere fokus på forebyggelse og på at gribe tidligt ind, når der opstår sygdom. Det skal vi gøre bedre på tværs af sektorer, siger Anders Kühnau.

Pres på anlægsbudgetterne

De regionale anlægsbudgetter for 2023 indeholder investeringer, som regionerne har afsat til hospitalsbyggerier, apparatur og teknologi.

Men i tråd med regionernes økonomiaftale med regeringen har det været nødvendigt at holde igen og prioritere hårdt, siger Anders Kühnau.

- Priserne stiger, og vi skal udvise ansvarlighed i regionerne. Det kommer konkret til at betyde, at nogle byggerier desværre må udskydes. Det er kun det mest nødvendige, som kan prioriteres, siger han.

Yderlige prioritering af IT-sikkerhed, psykiatri og miljø

Der er i budgetaftalerne for 2023 desuden afsat midler til forsvaret mod cyberkriminalitet. Dertil kommer lokale prioriteringer til bl.a. psykiatri, karkirurgi og kræftområdet i regionerne.

Alle regionerne har også opprioriteret på miljøområdet, idet der i 2023 er afsat ekstra midler til oprensning af jordforurening og sikring af drikkevand.

 

Læs mere:

Grafik der viser mønter på landekort
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Jakobsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 8278
E: jespj@regioner.dk

Julie Marker Meseguer, konsulent
Center for Økonomi, Sammenhænge og Aftaler
M: 9116 8853
E: jmh@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere