Gå til indhold

Økonomi

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

De fem regionerne har alle besluttet af afsætte flere penge til hospitalerne, som især skal gå til indsatser indenfor fastholdelse, rekruttering, uddannelse og forbedring af arbejdsmiljø.

Budgetaftalerne afspejler, at regionerne arbejder fokuseret med den arbejdskraftudfordring, som der lige nu er i sundhedsvæsenet, siger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.

- I regionerne har vi stort fokus på de patienter, der nu og her venter på behandling. Derfor er det vores øverste prioritet at skaffe relevant personale, så vi kan nedbringe ventetiderne for patienterne. Det gælder både presset på bl.a. akutafdelingerne, i psykiatrien og på operationsgangene lige nu – men også udfordringen på den længere bane, siger Anders Kühnau.

Det nære sundhedsvæsen bliver prioriteret

Det nære sundhedsvæsen fylder også i de regionale budgetaftaler for 2023.

Regionerne har afsat ekstra midler til behandling tæt på patienterne, bl.a. ved at afsætte penge til at styrke de praktiserende læger og samarbejdet i de nye sundhedsklynger.

- Vi har brug for bedre sammenhæng for patienterne, og vi har brug for et stærkt sundhedsvæsen også udenfor hospitalerne. Vi ønsker et stærkere fokus på forebyggelse og på at gribe tidligt ind, når der opstår sygdom. Det skal vi gøre bedre på tværs af sektorer, siger Anders Kühnau.

Pres på anlægsbudgetterne

De regionale anlægsbudgetter for 2023 indeholder investeringer, som regionerne har afsat til hospitalsbyggerier, apparatur og teknologi.

Men i tråd med regionernes økonomiaftale med regeringen har det været nødvendigt at holde igen og prioritere hårdt, siger Anders Kühnau.

- Priserne stiger, og vi skal udvise ansvarlighed i regionerne. Det kommer konkret til at betyde, at nogle byggerier desværre må udskydes. Det er kun det mest nødvendige, som kan prioriteres, siger han.

Yderlige prioritering af IT-sikkerhed, psykiatri og miljø

Der er i budgetaftalerne for 2023 desuden afsat midler til forsvaret mod cyberkriminalitet. Dertil kommer lokale prioriteringer til bl.a. psykiatri, karkirurgi og kræftområdet i regionerne.

Alle regionerne har også opprioriteret på miljøområdet, idet der i 2023 er afsat ekstra midler til oprensning af jordforurening og sikring af drikkevand.

 

Læs mere:

Grafik der viser mønter på landekort
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jesper Jakobsen, presserådgiver
Kommunikation
M: 2022 8278
E: jespj@regioner.dk

Julie Marker Meseguer, konsulent
Center for Økonomi, Sammenhænge og Aftaler
M: 9116 8853
E: jmh@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere