Gå til indhold

Uddannelse og beskæftigelse

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Praktiserende læger har en helt central rolle i sundhedsvæsenet.

Desværre er der stor geografisk ulighed, når det kommer til, hvor godt områder er lægedækket. De vestlige dele af Sjælland og Jylland samt Lolland og Falster er især udfordret, fordi færre praktiserende læger ønsker at have praksis på de egne.

- Vi har et kollektivt problem i det her land, når de fleste læger vil arbejde i og omkring de største byer. For hvordan skal vi så kunne sikre, at alle danskere har lige adgang til lægehjælp, siger Heino Knudsen, der er formand for regionernes lønnings- og takstnævn.

Krav til større geografisk spredning er nødvendig

For at komme lægedækningsproblematikken i almen praksis til livs er antallet af uddannelsesstillinger til speciallæge i almen medicin øget flere gange – senest med 50 ekstra forløb fra 2020. En ny opgørelse fra Danske Regioner viser dog, at den geografiske ulighed er blevet endnu større af, at man på landsplan slår flere stillinger op.

Det er med andre ord blevet sværere at besætte de opslåede stillinger i Region Nordjylland og Region Sjælland. Særlig hårdt ramt er Region Sjælland, hvor antallet af besatte stillinger er faldet kraftigt siden 2018 i takt med den øgede dimensionering.

- Opgørelsen viser med al tydelighed, at problemet ikke kan fikses ved bare at øge dimensioneringen af speciallægeuddannelsen. Staten er nødt til at tage den her udfordring alvorligt. Det kan ikke løses, uden at tage meget konkrete og særlige hensyn til de lægedækningstruede egne, siger Heino Knudsen.

Konkret betyder det øgede antal stillinger i almen medicin og andre mere populære specialer i de største byer, at det bliver sværere at besætte de opslåede stillinger i almen medicin i lægedækningstruede områder.

Regionerne gør allerede noget

Det er Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen som regulerer, hvor mange læger, som bør uddannes i de enkelte specialer og i hvilke dele af landet. I den seneste dimensioneringsplan for 2022-2023 blev antallet af forløb øget med 85 – til trods for, at der hvert år er mange ubesatte forløb i almen medicin og andre specialer bl.a. inden for psykiatrien.

Regionerne har derfor aftalt en række fælles principper for at undgå, at de mange ekstra forløb forstærker rekrutteringsudfordringerne i lægedækningstruede områder og specialer.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny dimensioneringsplan for 2024-2028, og Danske Regioner mener at hensynet til at sikre en tilstrækkelig lægedækning i alle dele af landet bør være afgørende for den kommende dimensioneringsplan.

- Opgørelsen understreger hvor vigtigt det er, at vi er nødt til at gøre tingene anderledes. For hvis vi bare bliver ved med at øge dimensioneringen i alle specialer i hele landet uden, at stillingerne bliver besat i de lægedækningstruede egne, vil det kun bidrage til at øge den geografiske ulighed i sundhed, som vi har i Danmark, siger Heino Knudsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

PRESSEKONTAKT

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Regioner til regeringen: Bekæmpelse af ulighed i sundhed kræver mange millioner

Borgere i Danmark bør have lige adgang til sundhedsvæsenet – uanset hvor man bor. Sådan lyder meldingen fra Danske Regioner til regeringen under årets økonomiforhandlinger. Konkret foreslås en ulighedspulje på 250 millioner, der skal fordeles til de områder der er hårdest ramt.

Læs mere

Debat: Regionerne: Styrk grøn og sammenhængende mobilitet

I regionerne arbejder vi omhyggeligt med at få den kollektive trafik og borgernes mobilitet til at passe sammen. Det skal være muligt at bo og arbejde og uddanne sig i hele landet, også hvis man har bosat sig uden for de store byer, skriver Danske Regioners formand for regional udvikling og EU, Anders G. Christensen, i Altinget.

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere