Gå til indhold

Økonomi og styring

Regionerne overholder de aftalte økonomiske rammer

Danmarks Statistik har offentliggjort Regionernes regnskaber for året 2022. Regnskaberne viser, at regionerne holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Regionernes regnskaber viser, at udgifterne til sundhed var på 130 milliarder kroner i 2022. Udgifterne inkluderer hospitalsdrift, psykiatri, løn til medarbejdere samt medicin og nye behandlinger til patienterne

Udgifterne på 130 mia. er 2,4 mia. kr. mere end oprindeligt aftalt. De ekstra udgifter kan imidlertid tilskrives udgifter til Covid-19 og afvikling af udskudt aktivitet, som det er aftalt at staten kompenserer regionerne for.

Det fortsatte fokus på nedbringelse af ventelister kan også aflæses i regnskaberne. Regionerne har i 2022 haft udgifter på 1,4 mia. kr. til afvikling af udskudte operationer og behandlinger som følge af Covid-19. Det ses især på regionernes udgifter til privathospitaler samt på dele af praksisområdet.

Fortsat pres på investeringer til byggerier

Regionerne har i 2022 foretaget investeringer for 3,6 mia. kr. i bygninger, medicoudstyr og IT i 2022. Det svarer samlet til det aftalte niveau for anlægsinvesteringer.

Det har imidlertid krævet hårde prioriteringer at få pengene til at gå op, hvilket særligt skyldes inflation og store prisstigninger på byggemarkedet. Tilsammen har det betydet, at regionerne har været nødt til at udskyde flere projekter, hvilket samlet set skubber tidsrammen – og udgifterne – for de planlagte investeringer.

Alle regioner har derfor fortsat behov for ekstra investeringer til renovering af den store bygningsmasse, som ikke er en del af de såkaldte kvalitetsfondsbyggerier samt til teknologi og digitalisering.

Færdiggørelsen af de planlagte kvalitetsfondsbyggerier fortsætter ind i 2023 og afløbet for disse var på godt 4 mia. kr. i 2022, som svarer til det forventede niveau ved årets start.

 

Opprioritering af psykiatri og stigende medicinpriser

Regnskaberne viser også, at regionerne fortsætter med at opprioritere psykiatrien og at udgifterne til medicin er stigende.

Regionerne har samlet brugt ca. 10,5 mia. kr. på psykiatrien i 2022, og fra 2019-2022 er der tilført ca. 1,2 mia. kr. ekstra til psykiatrien. Det er blandt andet sket som følge af, at der med finansloven for 2020 er blevet afsat midler til området.

Udgifterne til medicin er samtidig stigende. Regionerne har i 2022 haft udgifter til medicin for knap 16,5 mia. kr. Der er tale om en mindre stigning i udgifterne til sygehusmedicin og en markant stigning i udgifterne til tilskudsmedicin. Samlet er der fra 2021 til 2022 en udgiftsvækst på næsten 550 mio. kr.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere