Gå til indhold

Almen praksis

Danske Regioner vil styrke almen praksis og sikre lægedækningen

Alle danskere skal kunne regne med bedre tilgængelighed til deres læge uanset, hvor de bor. Sådan lyder et nyt udspil fra Danske Regioner, der vil styrke almen praksis og sikre lægedækning i de områder med de mest syge borgere.

Opdatering: Nyheden er den 13. december 2023 opdateret med en kort forklaring på kontaktpunktet, som er nævnt i Danske Regioners udspil side 3.  

Der bliver flere ældre og mennesker med kroniske sygdomme i Danmark. Derfor ønsker Danske Regioner, at de praktiserende læger i langt højere grad skal tage sig af ældre og kronisk syge borgere, for at de kan få behandling og opfølgning tæt på eget hjem fremfor at skulle på hospitalet.

I de kommende år er målet, at antallet af praktiserende læger stiger til 5.000, og de flere læger bør i første omgang primært kunne arbejde i områder med lægemangel. Det er samtidig områder, hvor borgerne er ældre eller mere syge, og derfor bør lægerne i de områder have færre patienter tilknyttet.  

- Vi mener, at almen praksis skal være en endnu stærkere og vigtigere del af vores samlede sundhedsvæsen. Og det kan vi kun satse på, hvis de praktiserende læger også er der, hvor behovet i befolkningen er størst, siger Heino Knudsen, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

Bedre tilknytning til resten af sundhedsvæsnet

Ud over at styrke almen praksis foreslår Danske Regioner, at de praktiserende læger bør knyttes tættere til resten af sundhedsvæsnet for at sikre mere sammenhæng og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer. Det kan bl.a. ske ved at styrke den faglige ledelse af de praktiserende læger, siger Heino Knudsen:

- Faglig ledelse er med til at højne kvaliteten på vores hospitaler og bedst mulig brug af ressourcerne, og det samme bør ske i almen praksis, for det vil komme patienter til gode og sikre den fremtidige udvikling. Desuden mener vi også der er brug for at kigge på den måde, vi skal lave aftaler med almen praksis på. I dag skal alt aftales lige fra honorarstørrelser og kvalitetsmodel til dataanvendelse og sanktioner, hvis en læge ikke lever op til aftalerne. Det er ufleksibelt, og det gør det i praksis umuligt at få de praktiserende læger integreret så meget med resten af sundhedsvæsenet, som der er brug for, lyder det fra Heino Knudsen og tilføjer:

- Grundlæggende vil vi gerne afbureaukratisere overenskomstsystemet. Ud over at vi gerne vil reducere massivt i de mange forskellige honorartyper, som lægerne skal forholde sig til, så skal vi som regioner kunne definere opgaven og kravene til åbningstid m.v. Dermed indskrænker vi forhandlingerne til spørgsmålet om takster. Og så skal vi have mulighed for at vælge andre leverandører til dele af det almen medicinske, hvis vi kan få en bedre og billigere opgaveløsning andre steder.

Det nye udspil om almen praksis hænger sammen med Danske Regioners ønske om en reform af sundhedsstrukturen, og udspillet er derfor sendt til Sundhedsstrukturkommissionen.

Læs mere

Fakta om kontaktpunktet

Sådan kunne et supplement til din egen læge se ud:

Kontaktpunktet er en onlinelæge, som du kan ringe til eller tale med fra din skærm.

Det er et ekstra tilbud til dig. Det er ikke en erstatning for din egen læge.

Brug kontaktpunktet, når du har brug for en afklaring eller et råd fra en læge, og hvor det ikke er vigtigt for dig, om afklaringen kommer fra din egen læge.

Brug det ekstra tilbud, når det passer dig, fx i løbet af dagen, eller når du kommer hjem fra arbejdet.

Det kunne fx være:

  • En vurdering af om ondt i ørene eller feber skal tilses fysisk
  • Rådgivning hvis du er bekymret i forbindelse med allergier eller influenza
  • Når du har brug for hjælp til, hvad du skal gøre, fx et sår med betændelse

Kontaktpunktet skal aflaste de praktiserende læger, så de får frigivet tid til de mennesker, der har mest behov, fx borgere med kroniske sygdomme, som allerede er i et forløb på hospitalet. Det skal være et tilbud allerhelst i samspil med de praktiserende læger.

Læs mere i udspillet på side 3