Gå til indhold

Forhandling

OK24: Rekruttering skal styrkes for at sikre behandling af patienter

Der venter vigtigt opgaver forude med overenskomstforhandlingerne. OK24 bygger videre på trepartsaftalen, og der vil fokus på styrkelse af rekrutteringen til sundhedsvæsnet for at sikre danskerne behandling på alle tider af døgnet, uanset hvor vi bor.

Danskerne skal også fremover kunne regne med at blive undersøgt og behandlet, uanset hvornår og hvor de bliver syge og får brug for sundhedsvæsnet. Derfor er det nødvendigt at styrke rekrutteringen og fastholdelsen, og det har trepartsaftalen fra 2023 taget vigtige skridt i retningen af med ekstra lønmidler til nogle af de opgaver og funktioner, der er udfordret i forhold til rekruttering, herunder vagtarbejde.

- Vi skal fortsætte det gode arbejde, der er sat i gang med trepartsaftalen. For Danske Regioner er det vigtigt at bygge videre på de initiativer, der kan styrke rekrutteringen til vores sundhedsvæsen. Derfor vil vi arbejde for at gøre det mere attraktivt at være ansat på de regionale arbejdspladser, siger Heino Knudsen, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

Trepartsaftalen har betydet et ekstraordinær lønløft i den offentlige velfærd. Aftalen åbner bl.a. også op for en øget lokal løndannelse, så der kan målrettes lønmidler til områder lokalt, der især er udfordrede i forhold til rekruttering.

Patienter og rekruttering er i fokus ved forhandlingerne

Ved overenskomstforhandlinger i 2024 (OK24) vil Danske Regioner have et gennemgående fokus på krav, der drejer sig om styrke sundhedsvæsnet til gavn for patienterne. I takt med, at flere ældre og kronisk syge har brug for behandling, vokser behovet for at gøre sundhedsvæsnet mere solidt. Derfor er styrkelse af rekruttering og udvikling af arbejdets tilrettelæggelse også vigtig ved OK24. Det siger Bo Libergren, næstformand i Løn- og Praksisudvalget:

- Vi står på et godt vidensgrundlag med bl.a. anbefalinger fra Robusthedskommissionen til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Nogle af de anbefalinger vil vi gerne føre ud i livet ved OK24. Det handler blandt andet om flere på fuld tid og brug af rette kompetencer til arbejdet. Men det handler også om, at vi skal finde løsninger i fællesskab med de faglige organisationer, der kan skabe et endnu bedre arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser, fortæller han.

For Danske Regioner handler det fx om nye måder at tilrettelægge arbejdet, så flere deltager i vagtarbejdet udenfor dagtid, og så flere kan se sig selv i en fuldtidsstilling. Det er vigtigt for at behandle patienterne 24/7/365, og for medarbejdere, der får flere kollegaer på de skæve tidspunkter. Det kan give større indflydelse på planlægning af arbejdet, og lette belastningen af dem, der i dag varetager mange skæve vagter.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta

OK24 på det regionale område

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere