Gå til indhold

Corona

Anbefalinger skal styrke lighed i sundhed ved ny pandemi

Regionerne har trods corona opretholdt kvaliteten af udredninger og behandlinger på 11 undersøgte sygdomsområder. Men sårbare borgeres kontakt med sundhedsvæsenet faldt mere end andre gruppers, og pandemien forstærkede dermed den sociale ulighed i sundhed.

Det viser en undersøgelse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. Undersøgelsen peger samtidig på, hvordan sundhedsvæsenet ved en kommende pandemi kan sikre, at sårbare borgere i højere grad bevarer kontakten til sundhedsvæsenet.

- Undersøgelsen viser, at udredninger og behandlinger på en række akutte, kroniske og psykiske sygdomsområder havde samme kliniske kvalitet som i tiden før corona. Det er glædeligt for patienter og deres pårørende. Det er også en anerkendelse af det danske sundhedsvæsen, der i højere grad end mange andre lande, langt hen ad vejen sikrede behandling trods nedlukning af samfundet, siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Anbefalinger kan bruges ved ny pandemi

Karin Friis Bach er dog bekymret over, at den sociale ulighed i sundhed blev større under pandemien:

-Regionerne har i forvejen fokus på at mindske social ulighed i sundhed, og derfor er det trist, at den sociale ulighed i sundhed blev større under pandemien. Men samtidig er undersøgelsen konstruktiv og handlingsorienteret, så vi ved en eventuel fremtidig pandemi ved, hvem vi skal sætte tidligt ind overfor, siger hun.

Karin Friis Bach henviser til, at undersøgelsen peger på, at det f.eks. er vigtigt at gøre en ekstra indsats for KOL-patienter, som udebliver fra kontrol under en pandemi. De bør aktivt opsøges, for at sikre, at deres lungefunktion ikke er forværret.

Undersøgelsen med anbefalingerne er blevet delt bredt, herunder med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. Resultaterne er også blevet præsenteret ved et webinar afholdt af RKKP med deltagelse af bl.a. Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen.

FAKTA:

De afledte konsekvenser af Covid-19 pandemien er blevet undersøgt af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Det er sket med udgangspunkt i 11 kliniske kvalitetsdatabaser kombineret med data fra øvrige befolkningsregistre.
Undersøgelsen har fokuseret på:

 • Akutte hospitalskontakter
 • Apopleksi
 • Kronisk obstruktive lungesygdom
 • Brystkræft
 • Lungekræft
 • Tyk- og endetarmskræft
 • Livmoderhalskræftscreening
 • Mammografi-screening
 • Tarmkræftscreening
 • Specialiseret palliativ indsats
 • Skizofreni

Læs rapporten:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt: 

T: 5151 1818 (ikke sms)

M: pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Thomas I. Jensen, centerchef

Center for Sundheds- og Socialpolitik

M: 2917 0933

E: tij@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere