Gå til indhold

Medicin

Apotekerne kan bidrage til at aflaste sundhedsvæsenet

Apotekerne er tæt på patienterne og kan være med til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derfor bør de i højere grad have mulighed for at udlevere medicin, som patienterne i dag skal hente på hospitalerne.

Der mangler sygeplejersker på hospitalerne. Vi skal derfor se på, om der er opgaver, vi kan omrokere, og som kan varetages af andre.

I den sammenhæng ønsker Danske Regioner, at apotekerne i nogle tilfælde får mulighed for at udlevere sygehuslægemidler til patienterne. Det kan frigive tid hos medarbejderne på hospitalerne, der kan tage sig af andre vigtige opgaver. Og det vil også være til fordel for patienterne, som ikke skal tage turen til hospitalet, når de skal have udleveret ny medicin.

- Apotekerne er placeret tættere på borgerne og kan løse vigtige opgaver, der bidrager til at aflaste sundhedsvæsenet. Derfor bør vi også give dem mulighed for at udlevere sygehusmedicin, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Medicin skal fortsat være gratis for patienterne

Danske Regioner foreslår på den baggrund, at regionerne skal have mulighed for at indgå aftale med apotekerne om, at de udleverer sygehusmedicin til patienterne.

- Det er dog afgørende, at medicinen fortsat er gratis for patienterne, så de ikke oplever, at de stilles dårligere, end hvis de havde fået den udleveret på hospitalet, siger Stephanie Lose.

Rabat på indkøb af lægemidler

Det er derfor en forudsætning at medicinen fortsat kan købes gennem Amgros, regionernes indkøbsorganisation på lægemiddelområdet, der modsat apotekerne får rabat, når de indkøber lægemidler til hospitalerne.

– Det er positivt, når vi kan rykke sundhedsvæsenet tættere på patienterne ved at inddrage apotekerne, siger Stephanie Lose.

- Men beslutningen kan have stor økonomisk betydning for sundhedsvæsenet, da nuværende regler medfører, at regionerne mister den rabat som opnås gennem Amgros, når man flytter udleveringen af medicin fra sygehussektoren til primærsektoren, siger Stephanie Lose.

Det bliver både dyrt for sundhedsvæsenet, og det har konsekvenser for patienterne, der vil få en egenbetaling til medicin, som de i dag får udleveret vederlagsfrit på hospitalet.

Af den årsag appellerer Danske Regioner til, at de gældende regler på området ændres, så den vederlagsfri hospitalsmedicin også må udleveres på apotekerne.
På samme måde foreslår Danske Regioner, at Amgros kan indkøbe lægemidler, som udleveres vederlagsfrit til patienterne på apoteket i de tilfælde, hvor eksempelvis Sundhedsstyrelsen beslutter at flytte lægemiddelbehandling fra hospitalerne til primærsektoren.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Trepartsaftale vil styrke rekrutteringen til velfærden 

Danske Regioner har indgået en vigtig trepartsaftale med regeringen og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked. Aftalen er væsentlig for alle danskere, der har behov for hjælp i sundhedsvæsnet. Den skal være med til at løse udfordringer med rekruttering der, hvor der er størst behov for personale og vagter hele døgnet.

Læs mere

Der er behov for én fælles motor, som kan tage samlet ansvar for sundheden

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Men der er også meget, der kan blive bedre. Især er sundhedsvæsenet uden for hospitalerne i årevis blevet forsømt. Der mangler en drivkraft – en motor – som kan udvikle det nære sundhedsvæsen og tage overordnet ansvar for danskernes sundhed.

Læs mere

Danske Regioner: Der er behov for ét samlet ansvar for sundhedsvæsenet

Det er afgørende for et bæredygtigt sundhedsvæsen, at en kommende sundhedsstrukturreform sikrer et samlet ansvar for hele kæden af sundhedsydelser, samt at der sikres samlet lovgivning og samlet budget.

Læs mere

Aftale om udmøntning af 281 mio. kr. til ekstraordinær indsats på kræftområdet 

Regeringen styrker nu kræftområdet med ekstra 300 mio. kr. i 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. Aftalen skal øge behandlingskapaciteten på landets kræftafdelinger og gå til en udvidelse af tilskudsordningen til tandpleje, da nogle kræftpatienter kan opleve senfølger i form af tandproblemer.

Læs mere