Gå til indhold

Økonomi og styring

Danske Regioner: Viden og idéer fra Lønstrukturkomitéen skal bidrage til nødvendig udvikling

Lønstrukturkomitéen har leveret inputs til de offentlige parter. De skal bruges, når der fremover forhandles overenskomstfornyelser, hvilket næste gang sker i forbindelse med OK24.

Lønstrukturerne på det offentlige område har stort set været uændrede over en lang årrække. Det viser den grundige og længe ventede afrapportering fra Lønstrukturkomitéen. Komitéen peger på, at aftaleparterne på det offentlige område har haft svært ved at blive enige om løsninger, som indebærer, at lønudviklingen udvikler sig forskelligt mellem faggrupper.

Komitéen peger derfor på en række elementer, der kan udvikle dynamikken i løndannelsen. De bliver nødvendige for at løse udfordringerne med at tiltrække medarbejdere. Og også i forhold til få løst de opgaver, som borgere og patienter har brug for – både nu og i fremtiden. Det siger Heino Knudsen, som er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), efter offentliggørelsen af lønstrukturkomitéens rapport om lønudviklingen i den offentlige sektor.

- Lønstrukturkomitéens arbejde viser, at vi har meget fastlåste lønstrukturer. Alle faggrupper får stort set samme lønudvikling, og det er vi nødt til at ændre på, når vi skal kunne levere løsninger, der kan være med til at løse de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. De gør det anderledes i den private sektor. Her udvikler lønnen sig meget forskelligt, og de har langt færre konflikter. Måske kan vi lære noget af det, siger Heino Knudsen.

Løndannelsen skal fremtidssikres

Lønstrukturkomitéens afrapportering viser, at aftaleparterne på det offentlige område har været gode til at håndtere en lang række problemstillinger og til at sikre, at velstandsfremgangen i Danmark også er kommet offentligt ansatte til gode. Grundlæggende følger lønudviklingen for de offentligt ansatte den private lønudvikling.

Heino Knudsen glæder sig imidlertid over, at komitéen nu har præsenteret et idékatalog med 15 konkrete idéer til at udvikle løndannelsen.

- Vores kerneopgave er til enhver tid, at vi skal give borgerne den bedst mulige pleje, behandling og omsorg. For at løse den opgave skal vi også kunne belønne de mennesker, som løser de opgaver, vi allesammen har brug for, bliver løst. De opgaver er ikke nødvendigvis de samme i morgen, som de var i går, siger Heino Knudsen.

RLTN-formanden understreger, at der er brug for udvikling, og at han er glad for idéerne, som komitéen har præsenteret i idékataloget.

- Nu glæder jeg mig til, at vi sammen med organisationerne skal i gang med at forberede OK24. Det er i særdeleshed vigtigt for mig, at vi sammen kan finde nogle løsninger, så vi kan sikre den udvikling, der skal til, siger Heino Knudsen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere