Gå til indhold

Debat

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Debatindlæg i Sundhedsmonitor d. 5. juni 2023 af Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners udvalg for digitalisering og datadeling og Marijke Vittrup, direktør i Øjenforeningen

Fremtiden er gråhåret. Vi bliver flere ældre og færre unge. Manglen på medarbejdere til at behandle et stigende antal ældre patienter er sundhedsvæsenets største udfordring nu og i fremtiden.
I 2030 er der 50 procent flere over 70 år end i 2018. I samme periode stiger arbejdsstyrken kun svagt. Lægeforeningen har lavet en ny arbejdskraftanalyse, der viser, at der i 2030 vil mangle 40.000 flere sundhedsprofessionelle, end der er i dag.

 

Regeringen har en vigtig rolle for at styrke sundhedsvæsenet til fremtiden. Engelske tilstande med kaos i akutten hører ikke til i Danmark. Der skal investeres i ny teknologi, som gør det muligt at følge med det uundgåelige, massive behov for medarbejdere, der rammer hele sundhedsvæsenet – ikke alene hospitalerne.

Allerede i dag er der et skævt forhold mellem tilgængelig arbejdskraft og efterspørgslen på sundhed. Det gælder også øjenpatienter. Patienter i kontakt med hospitalerne på grund af den aldersrelaterede sygdom Våd AMD er vokset med ca. 600 procent på 10 år, mens antallet af øjenlæger har været forholdsvis stabilt de sidste 10 år. Derfor starter Danske Regioner nu et forsøg, hvor optikerbutikker hjælper hospitalerne med at opspore patienter. For der skal tænkes kreativt og prioriteres for at gøre sundhedsvæsenet bæredygtigt i fremtiden. Vi skal løse opgaverne på nye og bedre måder blandt andet ved at aflaste hospitalerne, forebygge indlæggelser lokalt og flytte behandling ud til borgerne.

Øjenforeningen har lanceret en gratis lægevalideret online synstest, som kan være med til tidligt at opspore øjensygdomme og sikre, at alle med et normalt syn ikke optager plads på ventelisten til øjenlægen. Det vil være med til at skabe en bedre kapacitetsudnyttelse. Samtidig vil de, der har behov for lægehjælp, komme hurtigere til, få en diagnose og om nødvendigt blive sat i behandling og undgå et unødigt synstab.
Vi ser et stort potentiale i at udvikle og udnytte ny teknologi, som hjælper medarbejderne med rutineopgaver og giver borgerne større mulighed for at klare deres behandling derhjemme på en fleksibel måde. Regionerne har allerede indført softwarerobotter til rutinemæssige processer i administrationen. Der er projekter i gang med kunstig intelligens som beslutningsstøtte til sundhedspersonalet på forskellige områder som brystkræft, gigt og hjertestop.

Presset på sundhedsvæsenet er ikke unikt for Danmark. Går vi foran med investeringer i innovativ ny teknologi, der sparer arbejdskraft, kan Danmark eksportere de gode løsninger til verden. Det er vores klare fornemmelse, at der er stærke ideer, fagligheder og viljer til innovation og sundhedsteknologi både i sundhedsvæsenet, på universiteterne og i industrien. Der er brug for en stabil finansiering og solid strukturel ramme for samarbejder, som kan skalere de gode resultater til praktisk virkelighed i sundhedsvæsenet. Det er ikke nok med puljemidler, der er forbrugt efter få år. 

Så kære regering: Vi er klar til at satse på innovative måder at levere sundhed på, så vi kan frigøre arbejdskraft til de mange flere, der har behov for behandling i fremtiden. Tænk nyt, investér nu, for stormen bliver stærk. Ideerne er der. Det samme er viljen til at føre dem ud i livet. Derfor kære regering, tag udfordringen op og skab den samlede ramme for det teknologiske løft. Det fortjener patienterne og Danmark.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller

pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere