Gå til indhold

Medicin

Ny aftale om dosispakket medicin skal aflaste kommunale medarbejdere

RLTN og Praktiserende Lægers Organisation har indgået en aftale om dosispakket medicin. Dermed har de to organisationer taget et vigtigt skridt til at aflaste kommunerne og få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det.

I dag bruger sygeplejersker og SOSU-assistenter i kommunerne meget af deres arbejdstid på at putte piller manuelt i dosisæsker. Men en stor del af den tid kan bruges bedre, hvis medicinen i stedet bliver dosispakket.

Det er baggrunden for en ny aftale, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) netop har indgået med Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Den skal få lægerne til at hjælpe med at få så mange patienter som muligt over på dosispakket medicin og på den måde aflaste kommunerne.

 

Kan frigøre 900 årsværk

Samtidig viser en næsten ny rapport, at dosispakket medicin potentielt kan frigøre så mange medarbejdere inden for de kommende år, at det svarer til 600 årsværk. Og på lidt længere sigt vil det være op til 900 årsværk.

Rapporten er udført af konsulenthuset MUUSMANN for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Læs rapporten Dosispakket medicin (PDF)

Glæde over aftalen

Hos Danske Regioner glæder man sig over den nye aftale.

”I regionerne ønsker vi at få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det. Og med den nye aftale med PLO forventer vi at få endnu flere over på ordningen. Dermed letter vi presset på kommunerne, så de få bedre tid og muligheder for at styrke indsatsen på sundhedsområdet”, siger formanden for RLTN. Heino Knudsen og tilføjer:

”Der ligger der et stort potentiale i at få flere over på dosispakket medicin. Med aftalen hjælper vi kommunerne med at indfri dette potentiale.”

Også de praktiserende læger er glade over aftalen:

”I almen praksis ved vi om nogen, hvor pressede kommunerne er med hensyn til personale, så vi vil gerne bidrage til at spare personaletimer til medicinhåndtering. Derfor er det godt, at vi nu har fået en fast aftale, som jeg tror vil bidrage til, at flere praktiserende læger tager muligheden i brug, og at flere borgere kommer på dosis fremover,” siger formanden for PLO, Jørgen Skadborg.

Almen praksis skal også aflastes

Det er samtidig også vigtigt at se på, hvordan man samlet set aflaster de praktiserende lægers arbejde med medicinhåndtering.

Derfor vil både regionerne og PLO arbejde for, at apotekernes rolle styrkes i forhold til at kunne sætte patienterne på dosispakning. Som reglerne er i dag, er der begrænsninger for at borgerne kan få tilskud, hvis apotekerne sætter borgeren på dosispakket medicin. Det bør der løsnes op på.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

FAKTA

Om den nye aftale

• Den nye aftale løber frem til udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomst for de praktiserende læger også udløber.

• Aftalens formål er at støtte, at der sættes dosispakket medicin i værk for så mange patienter som muligt. Det skal aflaste plejepersonalet i kommunerne.

• Det er sundhedspersonalet i kommunerne, der finder frem til de borgere, der er egnede til at komme på dosispakket medicin.

• Personalet kontakter derefter den praktiserende læge, der tager stilling til, om patienten skal med i ordningen. Længen beslutter også, hvilke lægemidler, der skal dosispakkes.

• Lægerne skal også ind over, hvis der sker ændringer i de medicindoser, som patienterne får.

FAKTA

Dosispakket medicin

• Dosispakket medicin er medicin, der maskinelt pakkes i de rette doser til den enkelte patient allerede på apoteket.

• Medicinen doseres i små poser: Én til morgenens dosis, en til midt på dagen og en til om aftenen.

• Det er de praktiserende læger, der ordinerer, at patientens medicin skal dosispakkes.

• Ordningen med dosispakket medicin er beregnet til patienter, hvor medicineringen er stabil, men som har brug for hjælp til at tage deres medicin.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere