Gå til indhold

Digitalisering

Første landsdækkende telemedicinløsning forbedrer livet med KOL

En tryggere hverdag. Færre akutindlæggelser. Bedre mestring af egen sygdom. Nu lancerer regionerne og kommunerne det første landsdækkende telemedicin-tilbud. Den nye digitale løsning i hjemmet til borgerne med KOL vil øge livskvaliteten for mennesker, der lever med den alvorlige kroniske sygdom. Lungeforeningen forudser, at det vil skabe mere tryghed for patienterne.

Alle fem regioner og 98 kommuner udruller nu det første landsdækkende telemedicin-tilbud, som kan hjælpe med til at forebygge unødvendige indlæggelser og øge livskvaliteten hos borgerne. 

11 kommuner og Region Nordjylland har allerede testet tilbuddet, og resultaterne viser det store potentiale: 11 procent færre indlæggelser, 20 procent kortere indlæggelser sammenholdt med kontrolgruppe, 62 procent oplevede øget kontrol med sygdommen, og 72 procent oplevede øget tryghed og at mestre sygdommen bedre.

Nye digitale løsninger i sundhedsvæsenet er bydende nødvendige. Først og fremmest for at give danskere, der lever med en kronisk sygdom, et bedre og tryggere hverdag. Men også fordi der er et stigende pres på hospitalerne og i kommunerne, da befolkningen bliver ældre, og vi bliver flere kronikere med behov for flere sundhedsydelser.  

Den nationale udbredelse af telemedicin er en del af den fællesoffentlige strategi for digital sundhed aftalt i økonomiaftalerne og en del af ambitionen om et mere nært sundhedsvæsen, hvor behandlingen rykker tættere på borgeren.

Danske Regioner: En milepæl for mere behandling i hjemmet

Med telemedicin måler og registrerer KOL-patienter selv puls og iltmætning, mens en sygeplejerske fra kommune eller hospital er i løbende dialog med borgeren og tager kontakt og inddrager lægen, hvis borgeren får det værre. Målingen og dialogen kan gøre patienten mere tryg i hverdagen, bedre til at tage hånd om egen sygdom og forebygge unødige indlæggelser på hospitalet.  

- Det er hårdt at leve med en kronisk sygdom, og derfor vil regionerne gøre livet lettere for de mange tusinde patienter, der lever med en kronisk sygdom eller er pårørende. Det første nationale telemedicin-tilbud er en milepæl for bedre og tryggere behandling tættere på hjemmet for mennesker med KOL. Teknologien letter desuden presset på vores hospitaler i hele landet, og det er der virkelig brug for, siger formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling, Lars Gaardhøj. 

KL: Giver behandling på borgernes præmisser

Investering i telemedicin er et af svarene, for at vi med begrænsede ressourcer i sundhedssektoren kan levere højere kvalitet i behandlingen til flere mennesker. Samtidig er det med til at sikre, at borgerne kan leve et dagligdagsliv uden mange indlæggelser eller kontroller på ambulatorier, som et liv med en sygdom som KOL ellers er kendetegnet ved. 

- Nu kan borgerne trygt leve et almindeligt dagligdagsliv i deres eget hjem, hvor hjemmesygeplejen og lungeafdelingen inddrages, når der er brug for det. Det giver behandling på borgernes præmisser. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har en virkelig god løsning, som kan tage rigtig meget af presset på sundhedsvæsenet – både i morgen og i fremtiden. Det er godt for patienterne og for sundhedspersonalet i hele landet. Vi glæder os meget til at få det rullet ud, siger Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg. 

Lungeforeningen: Et godt første skridt 

Det er rigtig positivt, at de telemedicinske løsninger kommer nu. De reducerer ikke bare antallet af indlæggelser, men giver også borgeren bedre indsigt i sin sygdom og skaber øget tryghed i hverdagen. 

- I Lungeforeningen glæder vi os over, at den telemedicinske løsning nu udrulles, i første omgang til borgere med meget svær KOL. Det er et godt første skridt på vejen til at sikre borgere med KOL en mere tryg hverdag. Vi håber på sigt, at målgruppen for tilbuddet udvides, samt at der gives øget adgang til sundhedspersonale, som det f.eks. ses i Region Sjælland, hvor den telemedicinske løsning suppleres med et andet telemedicinsk tilbud PræCareKOL, hvor patienterne har adgang til rådgivning fra sundhedspersonalet hver dag til kl. 19, siger Ann Leistiko, direktør i Lungeforeningen. 

Planen er, at regionerne og kommunernes nye digitale platform til borgere med KOL skal danne basis for nye tilbud for andre kroniske sygdomme som fx hjertesvigt.

Fakta om telemedicin: Tryg i eget hjem

I 2023 lancerer regioner og kommuner et nationalt telemedicinsk tilbud målrettet borgere med svær kronisk obstruktiv lungesygdom, forkortet KOL. Det er på baggrund af tidligere økonomiaftaler om national visitation mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Tilbuddet forventes fuldt udrullet i løbet af 2024. Telemedicinløsningen Telma er udviklet regioner og kommuner i et fælles samarbejde på tværs af landet og baseret på infrastruktur mellem regioner, kommuner og almen praksis fra organisationen Fælles Understøttelse af Telemedicin (FUT). 

Bedre greb om sygdommen

For at blive en del af tilbuddet skal borgere henvises af den praktiserende læge eller af hospitalslægen. Borgeren får udleveret en tablet (en lille computerskærm) og måleredskaber og får en grundig oplæring i at bruge udstyret. Borgeren måler løbende fx puls og iltindhold i blodet, og sygeplejersken fra kommunen eller sygehuset gennemgår og vurderer resultaterne. Er der tegn på forværring af KOL eller andet, kontakter sygeplejersken borgeren for at undersøge, om der er behov for yderligere behandling. Den hurtige opfølgning og hjælp i situationen betyder, at unødige indlæggelser kan undgås. De løbende målinger og dialogen med sygeplejersken støtter borgeren i at tage hånd om sin sygdom, fx ved vejrtrækningsproblemer eller tegn på infektion. 

72 procent oplever øget tryghed

Resultater med telemedicin til KOL fra Region Nordjylland og 11 kommuner, TeleCare Nord (2012-15), har vist 11 procent færre indlæggelser, 20 procent kortere indlæggelser sammenholdt med kontrolgruppe og at 62 procent oplevede øget kontrol med sygdommen, samt at 72 procent oplevede øget tryghed og at mestre sygdommen bedre.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakten pressevagten på tlf. 5151 1818 (ikke sms) eller på pressekontakt@regioner.dk 

Relaterede nyheder

Læs mere