Gå til indhold

LEDELSE

Cheflæge Birgitte Klindt Poulsen udnævnt til ny næstformand i Medicinrådet

Da den ene af de to formænd for Medicinrådet, Steen Werner Hansen, som led i et rotationsprincip fratræder ved årsskiftet, ændres der i formandskabet, så der frem over vil være en formand og en næstformand frem for to formænd. Nuværende medlem af rådet, Birgitte Klindt Poulsen, er i dag af Danske Regioners bestyrelse er blevet udnævnt til ny næstformand. Jørgen Schøler Kristensen fortsætter som formand.

Ved årsskiftet fratræder den nuværende formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen, stillingen, da hans periode udløber. Det betyder ændringer i formandskabet. Således er Birgitte Klindt Poulsen netop af Danske Regioners bestyrelse blevet udpeget til posten som næstformand.

Steen Werner Hansen har været formand for Medicinrådet siden dets begyndelse i 2017, hvor det blev rådets opgave at foretage vurderingen af nye lægemidlers værdi og beslutte, om det pågældende lægemiddel skal anbefales som standardbehandling på landets hospitaler. 

- Vi vil i Danske Regioner gerne takke Steen Werner Hansen for hans mangeårige arbejde og store indsats i Medicinrådet og også forløberen hertil, KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin). Steens indsats har været forbilledlig og ihærdig for et så vigtigt område som brugen af medicin på sygehusene. Samtidig glæder vi os over, at Birgitte Klindt Poulsen har valgt at takke ja til opgaven som kommende næstformand. Der er ingen tvivl om, at hun kan bidrage med sine kompetencer og erfaring til at styrke Medicinrådets rolle i fremtiden, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Birgitte Klindt Poulsen er cheflæge i Klinisk Farmakologi Enhed på Aalborg Universitetshospital og har siddet i Medicinrådet siden 2017. Sammen med nuværende formand Jørgen Schøler Kristensen vil hun nu udgøre formandskabet i Medicinrådet.

Formand for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen siger: 

- Vi er meget glade for, at Birgitte træder ind som næstformand i Medicinrådet – det er vigtigt med stærk sundhedsfaglig rådgivning. Birgitte har en stærk farmakologisk baggrund og en meget stor erfaring fra snart syv års arbejde i Medicinrådet og i regionale lægemiddelkomiteer. Det betyder også, at hun kan træde ind i næstformandsrollen fra dag 1. Birgitte er kendt for sit store faglige engagement, der er kombineret med en udtalt samarbejdsevne. En vigtig kombination, når der skal træffes svære beslutninger i Medicinrådet.

Birgitte Klindt Poulsen siger:

- Jeg er meget glad for at være udpeget og påtager mig posten med stor respekt for det arbejde, Steen Werner Hansen har lagt i Medicinrådet. Vi har mange store og spændende opgaver foran os som fx at implementere anbefalingerne i rapporten om Medicinrådet og HTA-forordningen fra EU. Samtidig mener jeg, at vi har en vigtig opgave i at følge op på de anbefalinger, Medicinrådet giver, for at sikre os, at de også virker ude i virkeligheden. Prioritering bliver endnu vigtigere i de kommende år, hvis vi skal få enderne til at nå sammen i det danske sundhedsvæsen. 

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Danske Regioners pressevagt på telefon 51511818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

 

FAKTA

Om Birgitte Klindt Poulsen

Birgitte Klindt Poulsen er 54 år, uddannet læge i 1996 og speciallæge i klinisk farmakologi i 2008. Hun har derudover klinisk erfaring fra bl.a. intern medicin og kardiologi. Hun har tidligere været overlæge på Aarhus Universitetshospital, er siden 2018 klinisk lektor på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og siden 2018 cheflæge på Klinisk farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital.

Udvalgte udpegninger og tillidshverv:

  • Medlem af Medicinrådet siden oprettelsen januar 2017.
  • Medlem af RADS 2009 – 2016.
  • Formand for Det Rådgivende Udvalg for Medicin under Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Medlem af det Rådgivende Udvalg for Medicin under IRF i Sundhedsstyrelsen.
  • Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet.
  • Medlem af ATMP-arbejdsgruppen under Danske Regioner.
  • Næstformand i den Regionale Lægemiddelkomite i RN.
  • Medlem af Tværregionalt Forum for Koordinering af Medicin.
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Debat: Hold øjnene på vejen i en sundhedsreform

Vi har ventet længe, men nu er den her: Eksperternes rapport med anbefalinger til en ny struktur for sundhedsvæsenet. Den kan anbefales som sommerens must-read for alle os, der er optagede af at styrke borgernes sundhedsvæsen. Det skriver Anders Kühnau og Mads Duedahl, hhv. formand og næstformand i Danske Regioner, i Avisen Danmark.

Læs mere

Alle fem regioner har samarbejdet om nyt IT-system, så ambulancerne kan bruges mere effektivt

Nu har alle fem regionale vagtcentraler i Danmark fuldt overblik over, hvor alle ambulancer i landet befinder sig. En ny tværregional IT-løsning betyder en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af ambulancerne til gavn for borgerne.

Læs mere

Regionerne: Giv os et større ansvar på det specialiserede socialområde

Debatten om sundhedsvæsenets struktur er i disse uger på sit højeste. Et område er dog gået under radaren. Nemlig det specialiserede socialområdet, som sundhedsstrukturkommissionen foreslår fjernet fra regionerne. Vi bør gå den stik modsatte vej og give regionerne et større ansvar end i dag.

Læs mere

Saml ansvaret for sundheden i de fem eksisterende regioner

Danske Regioners bestyrelse foreslår i et nyt høringssvar en fjerde model til en ny struktur i sundhedsvæsenet. Modellen samler ansvaret for sundhedsopgaverne i de nuværende fem regioner og sikrer de vigtigste forbedringer i sundhedsvæsenet – uden at spille hasard med årtiers fremskridt på hospitalerne.

Læs mere