Gå til indhold

Danske Regioner: Robusthedskommissionens anbefalinger understreger, at nytænkning er nødvendig

Med Robusthedskommissionens 20 anbefalinger skal fokus gå fra at tale om løsninger til hurtigst muligt at implementere de gode ideer, der kan gøre en forskel for patienter og borgere. Det siger Heino Knudsen, der er formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner.

Robusthedskommissionen har netop præsenteret 20 anbefalinger til løsning af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet og på ældreområdet. Kommissionen konkluderer, at der er behov for gennemgribende ændring af rammer og styring af de faglige indsatser på sundheds- og ældreområdet i Danmark. For at skabe bedre rammer om den patient- og borgenære kerneopgave skal opgavemængden nedbringes, og opgaverne skal løses smartere og mere fleksibelt.  

Medarbejderne er den vigtigste ressource i vores sundhedsvæsen. Derfor skal parterne i fællesskab også sikre, at hospitalerne er attraktive arbejdspladser, mener Heino Knudsen, som er formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner.

- Rapporten tegner et meget grundigt og komplekst billede af de udfordringer, vi står overfor. For mig står det klart, at vi ikke skal bruge mere tid på at diskutere præmisserne. Vi er i fællesskab nødt til at få gearet op og komme i sving med at implementere løsningerne, så de kan få en effekt for borgerne, siger Heino Knudsen.

Hele paletten skal bringes i spil

De 20 forskellige anbefalinger fra kommissionen illustrerer, at der ikke findes én enkelt løsning på sundhedsvæsenets udfordringer.

Anbefalingerne er fordelt på de tre temaer ”stærkere prioritering og klogere opgaveløsning”, ”attraktive arbejdspladser og tid til kerneopgaven” og ”rette kompetencer og faglig fleksibilitet”. Hvert af de tre temaer supplerer og forstærker hinanden, og Heino Knudsen ser bredden i anbefalingerne som et klart signal om, at behovet for forandringer skal tages alvorligt. 

- Der er mange elementer i det, som kommissionen anbefaler, som vi allerede er opmærksomme på og arbejder med. Men jeg ser det som et stort skridt, at vi nu har et fælles fundament på tværs alle aktører. Ingen kan være i tvivl om, hvad der skal til i det videre arbejde, og der er heller ingen tvivl om, at hele paletten skal bringes i spil, siger Heino Knudsen.

Banen er kridtet op til dialog

Selve implementeringen af anbefalingerne skal ske på tværs af alle aktører i sundhedsvæsenet, lige fra uddannelsesinstitutioner til regioner, hospitaler, kommuner og i et samarbejde med andre aktører. For eksempel kræver investeringer i nye teknologier et bredt samarbejde også med private virksomheder.  

I første omgang er der nogle elementer, der er oplagte at drøfte i forbindelse med de kommende trepartsforhandlinger om rekruttering og de efterfølgende overenskomstforhandlinger. Andre anbefalinger kræver lidt længere afsæt, for eksempel hvis det indebærer lovændringer.

- Kommissionens arbejde har kridtet banen meget klart op. Derfor kan vi nu tage en god og konstruktiv dialog ud fra en fælles forståelse af de udfordringer, vi står overfor i sundhedsvæsnet. Det står i hvert fald soleklart for alle, at vi er nødt til at turde tænke anderledes. Det er ikke en mulighed at blive ved på den samme måde, som vi hidtil har gjort, siger Heino Knudsen.